Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Juli

1900

17,1

1

Juli

1901

21,2

2

Juli

1902

13,7

3

Juli

1903

16,5

4

Juli

1904

15,8

5

Juli

1905

16,9

6

Juli

1906

17,5

7

Juli

1907

14,9

8

Juli

1908

16,1

9

Juli

1909

15,4

10

Juli

1910

15,1

11

Juli

1911

16,2

12

Juli

1912

18,4

13

Juli

1913

16,4

14

Juli

1914

21,0

15

Juli

1915

16,1

16

Juli

1916

16,8

17

Juli

1917

16,2

18

Juli

1918

17,1

19

Juli

1919

17,8

20

Juli

1920

17,0

21

Juli

1921

15,1

22

Juli

1922

15,7

23

Juli

1923

17,1

24

Juli

1924

16,6

25

Juli

1925

19,3

26

Juli

1926

18,7

27

Juli

1927

19,2

28

Juli

1928

14,9

29

Juli

1929

15,7

30

Juli

1930

18,2

31

Juli

1931

16,2

32

Juli

1932

18,9

33

Juli

1933

18,6

34

Juli

1934

16,6

35

Juli

1935

17,5

36

Juli

1936

19,0

37

Juli

1937

19,0

38

Juli

1938

17,9

39

Juli

1939

18,2

40

Juli

1940

18,3

41

Juli

1941

20,5

42

Juli

1942

16,4

43

Juli

1943

17,1

44

Juli

1944

19,4

45

Juli

1945

19,1

46

Juli

1946

18,9

47

Juli

1947

19,1

48

Juli

1948

18,3

49

Juli

1949

17,9

50

Juli

1950

16,0

51

Juli

1951

16,6

52

Juli

1952

16,4

53

Juli

1953

17,4

54

Juli

1954

16,6

55

Juli

1955

19,7

56

Juli

1956

16,1

57

Juli

1957

17,8

58

Juli

1958

16,5

59

Juli

1959

19,3

60

Juli

1960

16,3

61

Juli

1961

15,8

62

Juli

1962

14,9

63

Juli

1963

17,3

64

Juli

1964

16,9

65

Juli

1965

15,0

66

Juli

1966

18,5

67

Juli

1967

18,3

68

Juli

1968

16,6

69

Juli

1969

18,9

70

Juli

1970

16,0

71

Juli

1971

17,7

72

Juli

1972

20,2

73

Juli

1973

20,1

74

Juli

1974

15,6

75

Juli

1975

19,4

76

Juli

1976

17,6

77

Juli

1977

14,4

78

Juli

1978

15,8

79

Juli

1979

15,1

80

Juli

1980

17,8

81

Juli

1981

17,4

82

Juli

1982

18,4

83

Juli

1983

19,0

84

Juli

1984

16,3

85

Juli

1985

16,9

86

Juli

1986

17,3

87

Juli

1987

16,4

88

Juli

1988

18,2

89

Juli

1989

18,4

90

Juli

1990

16,1

91

Juli

1991

18,9

92

Juli

1992

17,9

93

Juli

1993

16,7

94

Juli

1994

21,5

95

Juli

1995

18,0

96

Juli

1996

16,1

97

Juli

1997

19,6

98

Juli

1998

16,5

99

Juli

1999

20,2

100

Juli

2000

16,2

101

Juli

2001

20,0

102

Juli

2002

19,2

103

Juli

2003

20,6

104

Juli

2004

17,1

105

Juli

2005

19,4

106

Juli

2006

20,8

107

Juli

2007

17,0

108

Juli

2008

18,8

109

Juli

2009

17,8

110

Juli

2010

21,2

111

Juli

2011

19,4

112

Juli

2012

17,8

113

Juli

2013

18,4

114

Juli

2014

20,7

115

Juli

2015

17,0

116

Juli

2016

18,9

117

Juli

2017

17,4

118

Juli

2018

22,4

119

Juli

2019

17,7

120

Juli

2020

16,9

121

Juli

2021

21,1

122

Juli

2022

18,4

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17