Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Juni

1900

15,3

1

Juni

1901

15,8

2

Juni

1902

12,0

3

Juni

1903

14,1

4

Juni

1904

12,7

5

Juni

1905

17,0

6

Juni

1906

14,5

7

Juni

1907

13,1

8

Juni

1908

13,8

9

Juni

1909

13,5

10

Juni

1910

15,2

11

Juni

1911

13,2

12

Juni

1912

14,1

13

Juni

1913

13,8

14

Juni

1914

14,7

15

Juni

1915

12,9

16

Juni

1916

12,0

17

Juni

1917

18,1

18

Juni

1918

12,4

19

Juni

1919

13,8

20

Juni

1920

13,5

21

Juni

1921

13,7

22

Juni

1922

14,5

23

Juni

1923

10,4

24

Juni

1924

13,1

25

Juni

1925

14,4

26

Juni

1926

14,1

27

Juni

1927

12,8

28

Juni

1928

10,8

29

Juni

1929

12,7

30

Juni

1930

16,1

31

Juni

1931

12,5

32

Juni

1932

12,5

33

Juni

1933

15,3

34

Juni

1934

15,1

35

Juni

1935

16,1

36

Juni

1936

18,1

37

Juni

1937

16,1

38

Juni

1938

14,7

39

Juni

1939

15,5

40

Juni

1940

16,1

41

Juni

1941

14,6

42

Juni

1942

13,0

43

Juni

1943

15,8

44

Juni

1944

13,5

45

Juni

1945

14,1

46

Juni

1946

14,6

47

Juni

1947

17,0

48

Juni

1948

15,2

49

Juni

1949

13,4

50

Juni

1950

15,9

51

Juni

1951

14,4

52

Juni

1952

14,0

53

Juni

1953

17,4

54

Juni

1954

15,0

55

Juni

1955

13,3

56

Juni

1956

14,3

57

Juni

1957

13,5

58

Juni

1958

13,8

59

Juni

1959

15,3

60

Juni

1960

16,9

61

Juni

1961

16,6

62

Juni

1962

13,9

63

Juni

1963

15,4

64

Juni

1964

14,9

65

Juni

1965

15,3

66

Juni

1966

18,0

67

Juni

1967

15,0

68

Juni

1968

17,7

69

Juni

1969

17,2

70

Juni

1970

17,7

71

Juni

1971

14,9

72

Juni

1972

16,6

73

Juni

1973

17,6

74

Juni

1974

15,2

75

Juni

1975

15,2

76

Juni

1976

14,9

77

Juni

1977

15,1

78

Juni

1978

15,7

79

Juni

1979

17,5

80

Juni

1980

16,7

81

Juni

1981

13,8

82

Juni

1982

13,6

83

Juni

1983

15,1

84

Juni

1984

14,4

85

Juni

1985

14,7

86

Juni

1986

16,2

87

Juni

1987

12,4

88

Juni

1988

16,0

89

Juni

1989

16,1

90

Juni

1990

15,5

91

Juni

1991

12,2

92

Juni

1992

18,1

93

Juni

1993

13,3

94

Juni

1994

14,3

95

Juni

1995

16,1

96

Juni

1996

15,2

97

Juni

1997

16,2

98

Juni

1998

13,5

99

Juni

1999

17,2

100

Juni

2000

14,7

101

Juni

2001

15,4

102

Juni

2002

17,5

103

Juni

2003

16,1

104

Juni

2004

14,6

105

Juni

2005

15,1

106

Juni

2006

17,0

107

Juni

2007

16,6

108

Juni

2008

16,5

109

Juni

2009

14,0

110

Juni

2010

15,7

111

Juni

2011

17,4

112

Juni

2012

13,7

113

Juni

2013

16,5

114

Juni

2014

14,2

115

Juni

2015

14,5

116

Juni

2016

16,5

117

Juni

2017

15,2

118

Juni

2018

17,2

119

Juni

2019

18,4

120

Juni

2020

18,5

121

Juni

2021

19,3

122

Juni

2022

18,0

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17