Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Maj

1900

7,6

1

Maj

1901

10,8

2

Maj

1902

6,5

3

Maj

1903

9,9

4

Maj

1904

7,6

5

Maj

1905

10,1

6

Maj

1906

11,1

7

Maj

1907

7,7

8

Maj

1908

8,2

9

Maj

1909

5,7

10

Maj

1910

10,1

11

Maj

1911

11,0

12

Maj

1912

7,6

13

Maj

1913

10,0

14

Maj

1914

9,5

15

Maj

1915

7,8

16

Maj

1916

8,4

17

Maj

1917

9,1

18

Maj

1918

10,1

19

Maj

1919

10,3

20

Maj

1920

10,8

21

Maj

1921

12,9

22

Maj

1922

10,2

23

Maj

1923

8,0

24

Maj

1924

9,3

25

Maj

1925

10,1

26

Maj

1926

8,6

27

Maj

1927

6,2

28

Maj

1928

8,5

29

Maj

1929

9,6

30

Maj

1930

11,0

31

Maj

1931

10,1

32

Maj

1932

9,5

33

Maj

1933

8,3

34

Maj

1934

12,0

35

Maj

1935

8,0

36

Maj

1936

10,1

37

Maj

1937

13,0

38

Maj

1938

9,8

39

Maj

1939

9,9

40

Maj

1940

11,1

41

Maj

1941

8,7

42

Maj

1942

8,4

43

Maj

1943

11,4

44

Maj

1944

8,7

45

Maj

1945

9,5

46

Maj

1946

10,1

47

Maj

1947

12,8

48

Maj

1948

10,7

49

Maj

1949

12,5

50

Maj

1950

11,4

51

Maj

1951

8,3

52

Maj

1952

8,8

53

Maj

1953

10,3

54

Maj

1954

11,5

55

Maj

1955

7,7

56

Maj

1956

11,4

57

Maj

1957

9,1

58

Maj

1958

9,7

59

Maj

1959

10,7

60

Maj

1960

11,3

61

Maj

1961

9,8

62

Maj

1962

8,5

63

Maj

1963

12,5

64

Maj

1964

12,0

65

Maj

1965

8,6

66

Maj

1966

10,6

67

Maj

1967

9,3

68

Maj

1968

8,6

69

Maj

1969

9,4

70

Maj

1970

10,1

71

Maj

1971

11,7

72

Maj

1972

10,0

73

Maj

1973

11,0

74

Maj

1974

9,5

75

Maj

1975

11,6

76

Maj

1976

10,9

77

Maj

1977

10,2

78

Maj

1978

10,2

79

Maj

1979

11,1

80

Maj

1980

9,0

81

Maj

1981

12,1

82

Maj

1982

10,6

83

Maj

1983

11,5

84

Maj

1984

12,1

85

Maj

1985

10,3

86

Maj

1986

12,8

87

Maj

1987

8,8

88

Maj

1988

12,5

89

Maj

1989

12,8

90

Maj

1990

12,1

91

Maj

1991

8,4

92

Maj

1992

13,8

93

Maj

1993

13,9

94

Maj

1994

9,9

95

Maj

1995

9,4

96

Maj

1996

8,9

97

Maj

1997

9,5

98

Maj

1998

11,0

99

Maj

1999

10,1

100

Maj

2000

12,4

101

Maj

2001

11,2

102

Maj

2002

12,6

103

Maj

2003

11,6

104

Maj

2004

10,9

105

Maj

2005

11,0

106

Maj

2006

11,4

107

Maj

2007

11,4

108

Maj

2008

12,0

109

Maj

2009

12,0

110

Maj

2010

11,3

111

Maj

2011

11,9

112

Maj

2012

12,2

113

Maj

2013

13,1

114

Maj

2014

11,1

115

Maj

2015

10,2

116

Maj

2016

13,1

117

Maj

2017

11,3

118

Maj

2018

16,0

119

Maj

2019

10,9

120

Maj

2020

9,9

121

Maj

2021

10,5

122

Maj

2022

11,3

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17