Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Mars

1900

-2,4

1

Mars

1901

-1,5

2

Mars

1902

-2,3

3

Mars

1903

3,9

4

Mars

1904

-1,8

5

Mars

1905

0,5

6

Mars

1906

-1,7

7

Mars

1907

0,4

8

Mars

1908

-1,8

9

Mars

1909

-2,0

10

Mars

1910

1,6

11

Mars

1911

0,5

12

Mars

1912

1,5

13

Mars

1913

2,1

14

Mars

1914

-0,4

15

Mars

1915

-3,7

16

Mars

1916

-2,5

17

Mars

1917

-5,7

18

Mars

1918

0,2

19

Mars

1919

-1,9

20

Mars

1920

3,3

21

Mars

1921

3,8

22

Mars

1922

-1,1

23

Mars

1923

-0,1

24

Mars

1924

-3,5

25

Mars

1925

-2,3

26

Mars

1926

0,1

27

Mars

1927

1,9

28

Mars

1928

-1,5

29

Mars

1929

0,7

30

Mars

1930

1,1

31

Mars

1931

-3,8

32

Mars

1932

-2,1

33

Mars

1933

1,4

34

Mars

1934

0,7

35

Mars

1935

0,1

36

Mars

1936

0,9

37

Mars

1937

-1,7

38

Mars

1938

4,2

39

Mars

1939

0,2

40

Mars

1940

-4,9

41

Mars

1941

-2,5

42

Mars

1942

-6,6

43

Mars

1943

3,0

44

Mars

1944

-0,4

45

Mars

1945

1,9

46

Mars

1946

-0,7

47

Mars

1947

-4,4

48

Mars

1948

2,4

49

Mars

1949

0,2

50

Mars

1950

1,6

51

Mars

1951

-2,8

52

Mars

1952

-2,9

53

Mars

1953

3,3

54

Mars

1954

0,8

55

Mars

1955

-2,7

56

Mars

1956

-0,8

57

Mars

1957

-1,5

58

Mars

1958

-4,7

59

Mars

1959

3,0

60

Mars

1960

-0,7

61

Mars

1961

3,9

62

Mars

1962

-3,3

63

Mars

1963

-3,5

64

Mars

1964

-1,4

65

Mars

1965

-0,5

66

Mars

1966

-0,4

67

Mars

1967

3,5

68

Mars

1968

1,7

69

Mars

1969

-3,1

70

Mars

1970

-0,7

71

Mars

1971

-1,9

72

Mars

1972

1,1

73

Mars

1973

3,8

74

Mars

1974

1,7

75

Mars

1975

1,8

76

Mars

1976

-2,0

77

Mars

1977

1,3

78

Mars

1978

-0,7

79

Mars

1979

-0,2

80

Mars

1980

-2,2

81

Mars

1981

-1,3

82

Mars

1982

2,0

83

Mars

1983

0,8

84

Mars

1984

-1,1

85

Mars

1985

-0,8

86

Mars

1986

1,1

87

Mars

1987

-3,3

88

Mars

1988

-1,2

89

Mars

1989

3,5

90

Mars

1990

4,8

91

Mars

1991

2,3

92

Mars

1992

2,9

93

Mars

1993

1,9

94

Mars

1994

0,8

95

Mars

1995

2,2

96

Mars

1996

-0,6

97

Mars

1997

2,5

98

Mars

1998

0,4

99

Mars

1999

1,6

100

Mars

2000

2,2

101

Mars

2001

-0,4

102

Mars

2002

2,5

103

Mars

2003

3,2

104

Mars

2004

1,9

105

Mars

2005

-1,4

106

Mars

2006

-2,9

107

Mars

2007

4,7

108

Mars

2008

1,7

109

Mars

2009

1,0

110

Mars

2010

-0,2

111

Mars

2011

1,2

112

Mars

2012

4,4

113

Mars

2013

-2,3

114

Mars

2014

4,5

115

Mars

2015

3,9

116

Mars

2016

3,2

117

Mars

2017

3,3

118

Mars

2018

-1,6

119

Mars

2019

2,7

120

Mars

2020

3,6

121

Mars

2021

3,6

122

Mars

2022

4,0

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17