Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

November

1900

2,8

1

November

1901

-0,9

2

November

1902

1,4

3

November

1903

0,5

4

November

1904

0,0

5

November

1905

1,8

6

November

1906

3,9

7

November

1907

3,3

8

November

1908

-0,5

9

November

1909

-1,6

10

November

1910

1,5

11

November

1911

3,4

12

November

1912

1,3

13

November

1913

4,6

14

November

1914

1,5

15

November

1915

0,3

16

November

1916

4,4

17

November

1917

2,5

18

November

1918

3,7

19

November

1919

-1,8

20

November

1920

3,3

21

November

1921

-0,7

22

November

1922

0,6

23

November

1923

0,8

24

November

1924

3,0

25

November

1925

-1,5

26

November

1926

3,6

27

November

1927

-0,4

28

November

1928

3,2

29

November

1929

4,1

30

November

1930

2,8

31

November

1931

3,9

32

November

1932

2,7

33

November

1933

1,3

34

November

1934

3,6

35

November

1935

4,8

36

November

1936

3,8

37

November

1937

2,9

38

November

1938

5,4

39

November

1939

3,4

40

November

1940

3,0

41

November

1941

1,0

42

November

1942

2,1

43

November

1943

2,6

44

November

1944

3,2

45

November

1945

2,2

46

November

1946

2,8

47

November

1947

0,3

48

November

1948

1,7

49

November

1949

4,4

50

November

1950

2,3

51

November

1951

4,3

52

November

1952

0,0

53

November

1953

3,8

54

November

1954

2,0

55

November

1955

2,7

56

November

1956

-1,3

57

November

1957

2,6

58

November

1958

4,8

59

November

1959

4,3

60

November

1960

3,5

61

November

1961

3,7

62

November

1962

2,3

63

November

1963

3,2

64

November

1964

2,7

65

November

1965

-1,2

66

November

1966

3,0

67

November

1967

4,7

68

November

1968

1,0

69

November

1969

1,5

70

November

1970

1,0

71

November

1971

1,3

72

November

1972

3,8

73

November

1973

-0,1

74

November

1974

3,8

75

November

1975

3,8

76

November

1976

2,9

77

November

1977

3,8

78

November

1978

5,3

79

November

1979

3,3

80

November

1980

0,4

81

November

1981

1,6

82

November

1982

5,0

83

November

1983

1,7

84

November

1984

4,7

85

November

1985

0,8

86

November

1986

5,2

87

November

1987

2,9

88

November

1988

-0,3

89

November

1989

2,8

90

November

1990

2,0

91

November

1991

4,0

92

November

1992

2,6

93

November

1993

1,4

94

November

1994

3,5

95

November

1995

0,4

96

November

1996

3,6

97

November

1997

2,6

98

November

1998

0,2

99

November

1999

4,7

100

November

2000

7,0

101

November

2001

3,1

102

November

2002

1,0

103

November

2003

4,6

104

November

2004

1,9

105

November

2005

4,4

106

November

2006

4,9

107

November

2007

2,4

108

November

2008

3,3

109

November

2009

5,6

110

November

2010

0,3

111

November

2011

6,1

112

November

2012

4,6

113

November

2013

4,4

114

November

2014

5,5

115

November

2015

5,0

116

November

2016

2,0

117

November

2017

3,8

118

November

2018

4,5

119

November

2019

4,1

120

November

2020

6,9

121

November

2021

3,8

122

November

2022

5,5

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17