Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Oktober

1900

7,0

1

Oktober

1901

10,0

2

Oktober

1902

4,8

3

Oktober

1903

4,8

4

Oktober

1904

6,5

5

Oktober

1905

3,9

6

Oktober

1906

6,8

7

Oktober

1907

10,0

8

Oktober

1908

8,0

9

Oktober

1909

9,8

10

Oktober

1910

7,0

11

Oktober

1911

5,5

12

Oktober

1912

4,8

13

Oktober

1913

6,9

14

Oktober

1914

5,8

15

Oktober

1915

4,1

16

Oktober

1916

5,2

17

Oktober

1917

7,3

18

Oktober

1918

7,8

19

Oktober

1919

5,2

20

Oktober

1920

5,8

21

Oktober

1921

7,1

22

Oktober

1922

4,3

23

Oktober

1923

7,1

24

Oktober

1924

8,1

25

Oktober

1925

4,3

26

Oktober

1926

4,0

27

Oktober

1927

5,5

28

Oktober

1928

6,7

29

Oktober

1929

7,5

30

Oktober

1930

7,9

31

Oktober

1931

5,6

32

Oktober

1932

5,2

33

Oktober

1933

7,8

34

Oktober

1934

8,5

35

Oktober

1935

7,5

36

Oktober

1936

4,6

37

Oktober

1937

8,9

38

Oktober

1938

8,4

39

Oktober

1939

4,1

40

Oktober

1940

6,2

41

Oktober

1941

5,0

42

Oktober

1942

7,8

43

Oktober

1943

9,2

44

Oktober

1944

7,9

45

Oktober

1945

6,5

46

Oktober

1946

5,6

47

Oktober

1947

6,9

48

Oktober

1948

6,2

49

Oktober

1949

8,2

50

Oktober

1950

7,6

51

Oktober

1951

8,6

52

Oktober

1952

5,1

53

Oktober

1953

9,5

54

Oktober

1954

6,8

55

Oktober

1955

6,8

56

Oktober

1956

6,5

57

Oktober

1957

7,6

58

Oktober

1958

8,9

59

Oktober

1959

7,9

60

Oktober

1960

6,4

61

Oktober

1961

11,0

62

Oktober

1962

8,2

63

Oktober

1963

7,7

64

Oktober

1964

7,6

65

Oktober

1965

8,1

66

Oktober

1966

6,9

67

Oktober

1967

9,1

68

Oktober

1968

5,9

69

Oktober

1969

8,0

70

Oktober

1970

7,2

71

Oktober

1971

7,7

72

Oktober

1972

7,4

73

Oktober

1973

5,2

74

Oktober

1974

6,0

75

Oktober

1975

7,8

76

Oktober

1976

6,2

77

Oktober

1977

8,3

78

Oktober

1978

7,0

79

Oktober

1979

5,8

80

Oktober

1980

6,0

81

Oktober

1981

6,8

82

Oktober

1982

7,8

83

Oktober

1983

7,8

84

Oktober

1984

9,2

85

Oktober

1985

8,3

86

Oktober

1986

7,5

87

Oktober

1987

8,9

88

Oktober

1988

6,6

89

Oktober

1989

8,0

90

Oktober

1990

7,7

91

Oktober

1991

7,7

92

Oktober

1992

4,3

93

Oktober

1993

6,5

94

Oktober

1994

6,5

95

Oktober

1995

9,7

96

Oktober

1996

8,6

97

Oktober

1997

5,1

98

Oktober

1998

6,9

99

Oktober

1999

8,1

100

Oktober

2000

10,6

101

Oktober

2001

10,0

102

Oktober

2002

4,0

103

Oktober

2003

5,2

104

Oktober

2004

7,8

105

Oktober

2005

8,9

106

Oktober

2006

9,8

107

Oktober

2007

7,7

108

Oktober

2008

8,4

109

Oktober

2009

5,7

110

Oktober

2010

6,4

111

Oktober

2011

8,5

112

Oktober

2012

6,8

113

Oktober

2013

8,8

114

Oktober

2014

9,5

115

Oktober

2015

8,1

116

Oktober

2016

7,2

117

Oktober

2017

8,0

118

Oktober

2018

8,7

119

Oktober

2019

7,3

120

Oktober

2020

9,4

121

Oktober

2021

9,4

122

Oktober

2022

10,1

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17