Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Månadsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.12

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

September

1900

11,5

1

September

1901

13,0

2

September

1902

9,7

3

September

1903

12,3

4

September

1904

11,4

5

September

1905

11,2

6

September

1906

10,8

7

September

1907

10,8

8

September

1908

10,7

9

September

1909

10,9

10

September

1910

11,7

11

September

1911

12,2

12

September

1912

9,0

13

September

1913

11,5

14

September

1914

11,7

15

September

1915

10,0

16

September

1916

9,8

17

September

1917

12,2

18

September

1918

10,6

19

September

1919

12,4

20

September

1920

11,7

21

September

1921

10,9

22

September

1922

10,5

23

September

1923

10,7

24

September

1924

12,8

25

September

1925

11,1

26

September

1926

11,4

27

September

1927

11,6

28

September

1928

10,9

29

September

1929

11,7

30

September

1930

10,0

31

September

1931

8,4

32

September

1932

11,8

33

September

1933

12,0

34

September

1934

14,9

35

September

1935

11,4

36

September

1936

11,0

37

September

1937

12,7

38

September

1938

13,8

39

September

1939

12,0

40

September

1940

10,5

41

September

1941

11,1

42

September

1942

12,4

43

September

1943

12,3

44

September

1944

11,9

45

September

1945

10,9

46

September

1946

12,8

47

September

1947

14,7

48

September

1948

12,4

49

September

1949

15,3

50

September

1950

12,5

51

September

1951

13,6

52

September

1952

9,7

53

September

1953

12,0

54

September

1954

11,8

55

September

1955

14,3

56

September

1956

11,7

57

September

1957

10,2

58

September

1958

13,2

59

September

1959

12,0

60

September

1960

12,1

61

September

1961

13,0

62

September

1962

10,8

63

September

1963

13,3

64

September

1964

12,1

65

September

1965

13,0

66

September

1966

11,3

67

September

1967

13,1

68

September

1968

12,8

69

September

1969

12,3

70

September

1970

11,8

71

September

1971

11,0

72

September

1972

11,3

73

September

1973

10,4

74

September

1974

13,2

75

September

1975

14,2

76

September

1976

10,4

77

September

1977

10,3

78

September

1978

10,1

79

September

1979

11,8

80

September

1980

13,2

81

September

1981

12,1

82

September

1982

12,7

83

September

1983

12,8

84

September

1984

11,0

85

September

1985

10,7

86

September

1986

9,3

87

September

1987

10,9

88

September

1988

13,6

89

September

1989

13,4

90

September

1990

10,5

91

September

1991

12,1

92

September

1992

12,2

93

September

1993

9,6

94

September

1994

12,2

95

September

1995

12,5

96

September

1996

10,9

97

September

1997

13,1

98

September

1998

13,0

99

September

1999

16,1

100

September

2000

12,1

101

September

2001

12,7

102

September

2002

13,6

103

September

2003

13,6

104

September

2004

13,5

105

September

2005

13,9

106

September

2006

15,6

107

September

2007

12,2

108

September

2008

11,4

109

September

2009

14,1

110

September

2010

12,0

111

September

2011

14,0

112

September

2012

12,2

113

September

2013

13,0

114

September

2014

13,6

115

September

2015

13,5

116

September

2016

15,3

117

September

2017

13,1

118

September

2018

14,3

119

September

2019

13,2

120

September

2020

14,1

121

September

2021

12,7

122

September

2022

12,2

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

För den nya normalperioden 1991-2020 var januari och februari årets kallaste månader i Stockholm med en medeltemperatur på -1,0°C. De är numera de enda månader i Stockholm som har medeltemperatur under noll grader. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 18,7°C, följt av augusti och juni.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram Månadsmedeltemperatur Stockholm. För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,9°C, följt av januari och april. Temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, med 1,5°C. Medeltemperaturen i juni och oktober är däremot i stort sett oförändrad, när man jämför de två tidsperioderna.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17