Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Säsongsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.10

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Säsongsmedelvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Det finns en separat indikator för årsmedeltemperatur på startsidan för Klimat- och väderstatistik. Här finns också en mätserie över korrigerad medeltemperatur som tar hänsyn till den s.k. urbana värmeöeffekten.

Temperatur vid Observatorielunden, säsongsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Vinter

1900

-4,0

1

Vinter

1901

-3,4

2

Vinter

1902

-3,0

3

Vinter

1903

-2,1

4

Vinter

1904

-1,7

5

Vinter

1905

-2,1

6

Vinter

1906

-0,5

7

Vinter

1907

-2,9

8

Vinter

1908

-2,2

9

Vinter

1909

-2,3

10

Vinter

1910

-0,7

11

Vinter

1911

-0,8

12

Vinter

1912

-2,5

13

Vinter

1913

-0,4

14

Vinter

1914

-1,2

15

Vinter

1915

-1,3

16

Vinter

1916

-3,5

17

Vinter

1917

-4,4

18

Vinter

1918

-3,1

19

Vinter

1919

-2,1

20

Vinter

1920

-1,8

21

Vinter

1921

-1,2

22

Vinter

1922

-3,4

23

Vinter

1923

-2,0

24

Vinter

1924

-4,6

25

Vinter

1925

1,5

26

Vinter

1926

-4,1

27

Vinter

1927

-1,9

28

Vinter

1928

-3,4

29

Vinter

1929

-4,6

30

Vinter

1930

1,3

31

Vinter

1931

-1,8

32

Vinter

1932

-0,8

33

Vinter

1933

-0,8

34

Vinter

1934

-0,6

35

Vinter

1935

0,1

36

Vinter

1936

-1,7

37

Vinter

1937

-0,4

38

Vinter

1938

-1,2

39

Vinter

1939

0,3

40

Vinter

1940

-6,6

41

Vinter

1941

-6,2

42

Vinter

1942

-7,8

43

Vinter

1943

-0,4

44

Vinter

1944

-0,6

45

Vinter

1945

-0,3

46

Vinter

1946

-2,5

47

Vinter

1947

-4,6

48

Vinter

1948

-3,0

49

Vinter

1949

1,5

50

Vinter

1950

-1,3

51

Vinter

1951

-1,5

52

Vinter

1952

-0,1

53

Vinter

1953

-2,5

54

Vinter

1954

-2,4

55

Vinter

1955

-1,7

56

Vinter

1956

-5,0

57

Vinter

1957

-0,1

58

Vinter

1958

-3,2

59

Vinter

1959

-1,9

60

Vinter

1960

-2,6

61

Vinter

1961

0,3

62

Vinter

1962

-2,1

63

Vinter

1963

-5,5

64

Vinter

1964

-2,0

65

Vinter

1965

-1,8

66

Vinter

1966

-6,6

67

Vinter

1967

-1,7

68

Vinter

1968

-4,5

69

Vinter

1969

-2,8

70

Vinter

1970

-6,7

71

Vinter

1971

-0,6

72

Vinter

1972

-0,5

73

Vinter

1973

1,8

74

Vinter

1974

0,2

75

Vinter

1975

1,1

76

Vinter

1976

-1,4

77

Vinter

1977

-2,5

78

Vinter

1978

-1,9

79

Vinter

1979

-5,7

80

Vinter

1980

-3,5

81

Vinter

1981

-1,8

82

Vinter

1982

-4,9

83

Vinter

1983

-0,2

84

Vinter

1984

-1,2

85

Vinter

1985

-5,9

86

Vinter

1986

-5,1

87

Vinter

1987

-5,2

88

Vinter

1988

-0,1

89

Vinter

1989

1,6

90

Vinter

1990

1,3

91

Vinter

1991

-0,3

92

Vinter

1992

1,1

93

Vinter

1993

0,7

94

Vinter

1994

-2,4

95

Vinter

1995

0,5

96

Vinter

1996

-4,5

97

Vinter

1997

-1,2

98

Vinter

1998

0,7

99

Vinter

1999

-1,0

100

Vinter

2000

-0,3

101

Vinter

2001

-0,1

102

Vinter

2002

0,0

103

Vinter

2003

-3,2

104

Vinter

2004

-0,7

105

Vinter

2005

0,4

106

Vinter

2006

-1,6

107

Vinter

2007

0,8

108

Vinter

2008

2,3

109

Vinter

2009

-0,5

110

Vinter

2010

-4,5

111

Vinter

2011

-4,2

112

Vinter

2012

-0,4

113

Vinter

2013

-2,5

114

Vinter

2014

1,4

115

Vinter

2015

0,9

116

Vinter

2016

0,1

117

Vinter

2017

0,7

118

Vinter

2018

-0,5

119

Vinter

2019

0,3

120

Vinter

2020

3,3

121

Vår

1900

2,8

122

Vår

1901

4,6

123

Vår

1902

1,7

124

Vår

1903

5,7

125

Vår

1904

3,3

126

Vår

1905

4,2

127

Vår

1906

4,9

128

Vår

1907

3,5

129

Vår

1908

3,1

130

Vår

1909

1,7

131

Vår

1910

5,5

132

Vår

1911

5,3

133

Vår

1912

4,2

134

Vår

1913

5,7

135

Vår

1914

5,3

136

Vår

1915

2,7

137

Vår

1916

3,7

138

Vår

1917

1,4

139

Vår

1918

4,8

140

Vår

1919

3,9

141

Vår

1920

6,4

142

Vår

1921

7,9

143

Vår

1922

3,7

144

Vår

1923

3,4

145

Vår

1924

2,4

146

Vår

1925

4,6

147

Vår

1926

4,1

148

Vår

1927

3,7

149

Vår

1928

3,6

150

Vår

1929

3,8

151

Vår

1930

5,9

152

Vår

1931

2,7

153

Vår

1932

3,7

154

Vår

1933

4,4

155

Vår

1934

6,1

156

Vår

1935

4,3

157

Vår

1936

4,9

158

Vår

1937

5,5

159

Vår

1938

6,3

160

Vår

1939

5,1

161

Vår

1940

3,0

162

Vår

1941

2,7

163

Vår

1942

2,1

164

Vår

1943

7,1

165

Vår

1944

3,7

166

Vår

1945

5,6

167

Vår

1946

5,3

168

Vår

1947

4,6

169

Vår

1948

6,6

170

Vår

1949

6,2

171

Vår

1950

6,3

172

Vår

1951

3,4

173

Vår

1952

4,2

174

Vår

1953

6,8

175

Vår

1954

5,2

176

Vår

1955

2,2

177

Vår

1956

4,0

178

Vår

1957

3,8

179

Vår

1958

2,5

180

Vår

1959

6,5

181

Vår

1960

4,9

182

Vår

1961

6,5

183

Vår

1962

3,4

184

Vår

1963

4,4

185

Vår

1964

5,6

186

Vår

1965

4,1

187

Vår

1966

3,9

188

Vår

1967

6,0

189

Vår

1968

5,9

190

Vår

1969

3,7

191

Vår

1970

4,0

192

Vår

1971

4,5

193

Vår

1972

5,0

194

Vår

1973

6,3

195

Vår

1974

5,8

196

Vår

1975

6,0

197

Vår

1976

4,4

198

Vår

1977

4,9

199

Vår

1978

4,3

200

Vår

1979

4,9

201

Vår

1980

4,2

202

Vår

1981

5,2

203

Vår

1982

5,9

204

Vår

1983

5,7

205

Vår

1984

5,7

206

Vår

1985

4,0

207

Vår

1986

5,6

208

Vår

1987

3,5

209

Vår

1988

5,1

210

Vår

1989

7,3

211

Vår

1990

8,1

212

Vår

1991

5,5

213

Vår

1992

6,7

214

Vår

1993

7,3

215

Vår

1994

5,8

216

Vår

1995

5,3

217

Vår

1996

4,9

218

Vår

1997

5,3

219

Vår

1998

5,1

220

Vår

1999

6,4

221

Vår

2000

7,2

222

Vår

2001

5,6

223

Vår

2002

7,5

224

Vår

2003

6,5

225

Vår

2004

6,6

226

Vår

2005

5,5

227

Vår

2006

4,6

228

Vår

2007

8,1

229

Vår

2008

7,0

230

Vår

2009

7,2

231

Vår

2010

5,8

232

Vår

2011

7,4

233

Vår

2012

7,2

234

Vår

2013

5,2

235

Vår

2014

7,7

236

Vår

2015

7,2

237

Vår

2016

7,5

238

Vår

2017

6,5

239

Vår

2018

7,2

240

Vår

2019

7,0

241

Vår

2020

6,9

242

Sommar

1900

16,3

243

Sommar

1901

18,4

244

Sommar

1902

13,0

245

Sommar

1903

15,0

246

Sommar

1904

14,4

247

Sommar

1905

16,2

248

Sommar

1906

15,6

249

Sommar

1907

13,6

250

Sommar

1908

15,2

251

Sommar

1909

14,7

252

Sommar

1910

14,9

253

Sommar

1911

15,7

254

Sommar

1912

16,1

255

Sommar

1913

15,2

256

Sommar

1914

17,1

257

Sommar

1915

14,7

258

Sommar

1916

14,0

259

Sommar

1917

17,2

260

Sommar

1918

15,0

261

Sommar

1919

15,1

262

Sommar

1920

15,1

263

Sommar

1921

14,7

264

Sommar

1922

14,8

265

Sommar

1923

13,8

266

Sommar

1924

15,4

267

Sommar

1925

16,6

268

Sommar

1926

16,2

269

Sommar

1927

16,4

270

Sommar

1928

13,2

271

Sommar

1929

14,4

272

Sommar

1930

16,9

273

Sommar

1931

14,7

274

Sommar

1932

15,9

275

Sommar

1933

16,7

276

Sommar

1934

16,3

277

Sommar

1935

16,4

278

Sommar

1936

17,9

279

Sommar

1937

17,9

280

Sommar

1938

17,0

281

Sommar

1939

17,7

282

Sommar

1940

16,4

283

Sommar

1941

17,0

284

Sommar

1942

15,4

285

Sommar

1943

16,1

286

Sommar

1944

17,3

287

Sommar

1945

17,0

288

Sommar

1946

16,5

289

Sommar

1947

18,0

290

Sommar

1948

16,5

291

Sommar

1949

15,6

292

Sommar

1950

16,4

293

Sommar

1951

16,1

294

Sommar

1952

15,2

295

Sommar

1953

17,0

296

Sommar

1954

15,8

297

Sommar

1955

17,5

298

Sommar

1956

14,7

299

Sommar

1957

15,6

300

Sommar

1958

15,2

301

Sommar

1959

17,7

302

Sommar

1960

16,2

303

Sommar

1961

15,7

304

Sommar

1962

14,2

305

Sommar

1963

16,5

306

Sommar

1964

15,6

307

Sommar

1965

15,0

308

Sommar

1966

17,3

309

Sommar

1967

16,6

310

Sommar

1968

17,3

311

Sommar

1969

18,3

312

Sommar

1970

16,8

313

Sommar

1971

16,3

314

Sommar

1972

17,7

315

Sommar

1973

18,1

316

Sommar

1974

15,7

317

Sommar

1975

18,1

318

Sommar

1976

16,6

319

Sommar

1977

14,9

320

Sommar

1978

15,7

321

Sommar

1979

16,3

322

Sommar

1980

16,6

323

Sommar

1981

15,5

324

Sommar

1982

16,6

325

Sommar

1983

17,5

326

Sommar

1984

15,9

327

Sommar

1985

15,9

328

Sommar

1986

15,8

329

Sommar

1987

14,0

330

Sommar

1988

16,6

331

Sommar

1989

16,8

332

Sommar

1990

16,3

333

Sommar

1991

16,3

334

Sommar

1992

17,5

335

Sommar

1993

14,8

336

Sommar

1994

17,7

337

Sommar

1995

17,5

338

Sommar

1996

17,0

339

Sommar

1997

19,0

340

Sommar

1998

15,0

341

Sommar

1999

18,2

342

Sommar

2000

15,8

343

Sommar

2001

17,6

344

Sommar

2002

19,3

345

Sommar

2003

18,1

346

Sommar

2004

16,7

347

Sommar

2005

17,2

348

Sommar

2006

19,0

349

Sommar

2007

17,1

350

Sommar

2008

17,1

351

Sommar

2009

16,4

352

Sommar

2010

18,0

353

Sommar

2011

18,1

354

Sommar

2012

16,1

355

Sommar

2013

17,6

356

Sommar

2014

17,5

357

Sommar

2015

16,6

358

Sommar

2016

17,4

359

Sommar

2017

16,5

360

Sommar

2018

19,6

361

Sommar

2019

18,0

362

Sommar

2020

18,2

363

Höst

1900

7,1

364

Höst

1901

7,4

365

Höst

1902

5,3

366

Höst

1903

5,9

367

Höst

1904

6,0

368

Höst

1905

5,6

369

Höst

1906

7,2

370

Höst

1907

8,0

371

Höst

1908

6,1

372

Höst

1909

6,4

373

Höst

1910

6,7

374

Höst

1911

7,0

375

Höst

1912

5,0

376

Höst

1913

7,7

377

Höst

1914

6,3

378

Höst

1915

4,8

379

Höst

1916

6,5

380

Höst

1917

7,3

381

Höst

1918

7,4

382

Höst

1919

5,3

383

Höst

1920

6,9

384

Höst

1921

5,8

385

Höst

1922

5,1

386

Höst

1923

6,2

387

Höst

1924

8,0

388

Höst

1925

4,6

389

Höst

1926

6,3

390

Höst

1927

5,6

391

Höst

1928

6,9

392

Höst

1929

7,8

393

Höst

1930

6,9

394

Höst

1931

6,0

395

Höst

1932

6,6

396

Höst

1933

7,0

397

Höst

1934

9,0

398

Höst

1935

7,9

399

Höst

1936

6,5

400

Höst

1937

8,2

401

Höst

1938

9,2

402

Höst

1939

6,5

403

Höst

1940

6,6

404

Höst

1941

5,7

405

Höst

1942

7,4

406

Höst

1943

8,0

407

Höst

1944

7,7

408

Höst

1945

6,5

409

Höst

1946

7,1

410

Höst

1947

7,3

411

Höst

1948

6,8

412

Höst

1949

9,3

413

Höst

1950

7,5

414

Höst

1951

8,8

415

Höst

1952

4,9

416

Höst

1953

8,4

417

Höst

1954

6,9

418

Höst

1955

7,9

419

Höst

1956

5,6

420

Höst

1957

6,8

421

Höst

1958

9,0

422

Höst

1959

8,1

423

Höst

1960

7,3

424

Höst

1961

9,2

425

Höst

1962

7,1

426

Höst

1963

8,1

427

Höst

1964

7,5

428

Höst

1965

6,6

429

Höst

1966

7,1

430

Höst

1967

9,0

431

Höst

1968

6,6

432

Höst

1969

7,3

433

Höst

1970

6,7

434

Höst

1971

6,7

435

Höst

1972

7,5

436

Höst

1973

5,2

437

Höst

1974

7,7

438

Höst

1975

8,6

439

Höst

1976

6,5

440

Höst

1977

7,5

441

Höst

1978

7,5

442

Höst

1979

7,0

443

Höst

1980

6,5

444

Höst

1981

6,8

445

Höst

1982

8,5

446

Höst

1983

7,4

447

Höst

1984

8,3

448

Höst

1985

6,6

449

Höst

1986

7,3

450

Höst

1987

7,6

451

Höst

1988

6,6

452

Höst

1989

8,1

453

Höst

1990

6,7

454

Höst

1991

7,9

455

Höst

1992

6,4

456

Höst

1993

5,8

457

Höst

1994

7,4

458

Höst

1995

7,5

459

Höst

1996

7,7

460

Höst

1997

6,9

461

Höst

1998

6,7

462

Höst

1999

9,6

463

Höst

2000

9,9

464

Höst

2001

8,6

465

Höst

2002

6,2

466

Höst

2003

7,8

467

Höst

2004

7,7

468

Höst

2005

9,1

469

Höst

2006

10,1

470

Höst

2007

7,4

471

Höst

2008

7,7

472

Höst

2009

8,5

473

Höst

2010

6,2

474

Höst

2011

9,5

475

Höst

2012

7,9

476

Höst

2013

8,7

477

Höst

2014

9,5

478

Höst

2015

8,9

479

Höst

2016

8,2

480

Höst

2017

8,3

481

Höst

2018

9,2

482

Höst

2019

8,2

483

Höst

2020

10,1

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Årsmedeltemperaturen i Stockholm för referensnormalperioden 1961-1990 var 6,6°C. Uppdelat per säsong var medeltemperaturen under vintern: -2,3°C, våren: 5,1°C, sommaren: 16,3°C och hösten: 7,3°C. Den generella trenden är att medeltemperaturen har ökat under alla årstider sedan 1900-talets början.

När man jämför perioden 1961-1990 med den efterföljande perioden 1991-2020 så har årsmedeltemperaturen i Stockholm ökat med 1,2°C. Temperaturen har ökat under alla fyra årstider. Den största temperaturökningen har inträffat under vintern (DJF) där medeltemperaturen har ökat med 1,8°C. Ökningen under våren (MAM) var 1,3°C , för sommaren (JJA) 1,0°C och för hösten (SON) 0,8°C.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm med en årsmedeltemperatur på hela 9,7°C. Den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter i södra Sverige 2020. Medeltemperaturen för vintern (dec-febr) var hela 3,3°C, vilket är rekord för Stockholm. Även hösten (sept-nov) var ovanligt varm detta år.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2021-04-14