Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatförändringar och klimatanpassning

Bild över klimatanpassad stadsmiljö
Illustration WSP i projektet C/O City
Tema TEMA.1.3

Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än idag. Skyfall och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, högre extremtemperaturer, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för samhället. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. Värmeböljor kommer att inträffa oftare och bli mer långvariga.

Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste därför anpassas för att klara såväl dagens extrema väderhändelser som de klimatförändringar som väntar. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Också den befintliga stadsmiljön behöver klimatanpassas. Målet är att skapa blågröna, mångfunktionella lösningar som bidrar till att skapa en robust stad som kan hantera extrema väderhändelser.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2023

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Dike och torrdammar i Spångadalen

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Planerad
Fördröjningsmagasin under Bromstens bollplan

Planerad

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Dagvattenhantering vid Rådmansgatans tunnelbanestation

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Pågående
Tenstadalens dagvattenpark

Pågående

Fysiska åtgärder

2024

Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Översvämningsyta uppströms Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Järfälla kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Utredningar

7

Genomförd
CLARITY pilotprojekt skyfallshantering i City

Genomförd

Utredningar

2020

Miljöförvaltningen

Utredningar

8

Genomförd
Klimat- och sårbarhetsanalys Fastighetskontorets byggnader

Genomförd

Utredningar

2017

Fastighetskontoret

Utredningar

9

Genomförd
Framtagande av skyfallsmodell för Stockholm

Genomförd

Utredningar

2015

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Tema