Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar

Tema TEMA.6.1

De dominerande källorna till koppar i Stockholms miljö är biltrafik och byggnadsmaterial som når stadens vattenmiljöer genom utsläpp av dag- och avloppsvatten.

Koppar är en livsnödvändig metall som ingår i flera enzymer, men som i höga halter blir giftig. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer.
De dominerande källorna till koppar i Stockholms miljö är biltrafik och byggnadsmaterial som når stadens vattenmiljöer genom utsläpp av dag- och avloppsvatten.

Indikatorer

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.6.1.9

Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.6.1.4

Koppar i ytsediment, TOC-normaliserade halter justerade för naturlig bakgrund