Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal arter av fladdermöss

Indikator TEMA.4.3.9.1.1

Antal fladdermusarter som noterats vid Stockholms stads inventeringar.

Datakälla: Fladdermusinventering, Södertörn (Ecocom 2017-18) samt Inventering av fladdermöss i Stockholms stad (Miljöförvaltningen 1997).
Senaste värdet:
11 (2018).
Utgångsvärde:
11 (2018).

Kommentar

Vid den senaste inventeringen år 2017-18 hittades elva fladdermusarter i Stockholm. Dessa var mustasch- eller taigafladdermus, dammfladdermus, fransfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, nordfladdermus, sydfladdermus, gråskimlig fladdermus, brunlångöra och vattenfladdermus.

Bättre instrument är en trolig anledning till att fler arter hittades år 2017-18 jämfört med år 1997. Därför är det svårt påvisa en eventuell trend i artantalet. Dock är nationella populationsförändringar också en möjlig orsak till att fler arter hittades.