Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal arter av fladdermöss

Indikator TEMA.4.3.7.1.1

Vid den senaste inventeringen 2017-18 hittades elva fladdermusarter i Stockholm: mustasch- eller taigafladdermus, dammfladdermus, fransfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, nordfladdermus, sydfladdermus, gråskimlig fladdermus, brunlångöra och vattenfladdermus.

Antal fladdermusarter som noterats vid Stockholms stads inventeringar.

Datakälla: Fladdermusinventering, Södertörn (Ecocom 2017-18) samt Inventering av fladdermöss i Stockholms stad (Miljöförvaltningen 1997).
Senaste värdet:
11 (2018).
Utgångsvärde:
11 (2018).

Kommentar

Bättre instrument är en trolig anledning till att fler arter hittades 2017-18 än 1997, därför kan ingen tydlig trend i artantalet påvisas. Dock är nationella populationsförändringar också en möjlig orsak.