Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal fiskarter

Fisk
Provfiske. Foto: Sportfiskarna
Indikator TEMA.4.3.2.1

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. På vissa ställen förekommer även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös naturligt. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (arter) Datum

0

Brunnsviken

 12

2022

1

Drevviken

 10

2021

2

Fiskarfjärden

 14

2007

3

Flaten

 8

2019

4

Judarn

 4

2020

5

Kyrksjön

 2

2020

6

Laduviken

 4

2018

7

Lillsjön

 8

2021

8

Långsjön

 4

2021

9

Magelungen

 11

2022

10

Riddarfjärden

 12

2017

11

Råcksta Träsk

 4

2020

12

Trekanten

 6

2021

13

Ulvsundasjön

 13

2021

14

Årstaviken

 12

2022

15

Ältasjön

 5

2014

Datakälla: Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS); Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb