Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Anlägga kompost- och gödselhögar

Komposthög
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.4.2

Bättre snokmiljöer skapas generellt genom att hålla gräsmarker öppna för att öka solinflödet. En försiktig satsning på att anlägga kompost- eller gödselhögar skulle öka snokens chanser att finna lämpliga äggläggningsplatser. Kungliga Djurgårdsförvaltningen jobbar till exempel aktivt med att anlägga komposthögar för snokar i ett samarbetsprojekt med Stockholms Universitet på Norra Djurgården. Forskningsprojektet går ut på att undersöka om snokarna använder högarna och syftar till att undersöka snokpopulationens livskraftighet.

Tema