Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skapa stenrösen


Stenröse i Flatens naturreservat. Foto: Felicia Sjösten Harlin
Åtgärd TEMA.4.3.4.1

Stenrösen är högar av sten, till exempelvis sprängsten, som djur kan ta skydd i. Stenrösen gynnar främst kräldjur, särskilt om dessa ligger vid soliga, sydvända och torra platser. Även annat djurliv såsom insekter, groddjur och mindre däggdjur gynnas av stenrösen.

Stenrösen är särskilt relevanta att tillskapa i groddjurs- och kräldjursmiljöer, se länken "Var finns Stockholms kräldjur?" för mer information. Åtgärden omnämns bl a i Stockhoims stadsdelsvisa åtgärdsförlag för biologisk mångfald (SÅF) 2022.