Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Eklevande insekter

Bild av gammal ek.
Artikel TEMA.4.3.6.

Eken är det artrikaste trädslaget vi har i Sverige, i synnerhet för vedlevande insekter. I gamla ihåliga träd finns massor av små livsmiljöer för skalbaggar och andra småkryp, t.ex. mulmen (det sågspånsliknande innanmätet), döda grenar, bark, blad, svampar, stekelbon, fågelbon och små håligheter. Egentligen kan alla trädslag hysa de flesta av dessa "nischer", men i Stockholm är det främst ek man tänker på när det gäller gammelträd.

Ek är det artrikaste trädslaget för vedlevande insekter och i Stockholms stad finns ekarna mer koncentrerade än i omlandet. I det unika gammelekbeståndet på södra och norra Djurgården lever bl a den Bredbandade ekbarkbocken, som är akut hotad i landet. Den har också hittats vid stadens undersökning på Sickla Udde.

Uppdaterad: 2022-03-21