Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för nya badplatser

Solbadare vid Hornsbergs strand.
Hornsbergs strand. Foto: Lennart Johansson
Artikel TEMA.3.7

Stockholms stad tar fram en handlingsplan för nya badplatser. Målet är att fler stockholmare ska kunna bada på fler platser.

Idag finns det 31 officiella strandbad i Stockholms stad, varav 24 är registrerade EU-badplatser. I handlingsplanen kommer det finnas förslag på nya platser lämpliga för bad samt en lista på de mest prioriterade platserna för etablering av bad de kommande 10 åren.

För att inrätta en ny officiell badplats behöver flera lagkrav uppfyllas, undersökningar behöver genomföras, exempelvis provtagning av badvattenkvalitet och sediment, och det krävs en kartläggning av bland annat bräddavlopp och dagvattenutlopp. Vattenkvaliteten är en avgörande faktor vid bedömningen om en plats är lämplig för bad eller inte. Genom Stockholms stads åtgärdsarbete i enlighet med Handlingsplan för god vattenstatus kommer vattenkvaliteten inom de närmsta 10-20 åren att förbättras avsevärt vilket kommer att öppna upp möjligheten för fler badplatser. Fler stockholmare ska i framtiden kunna bada på fler platser.

Handlingsplanen kommer vara klar sommaren 2022.

Uppdaterad: 2021-03-19