Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lansering av lokala åtgärdsprogram för vatten

Näckrosor
Näckrosor i Magelungen. Foto: Erik Wijnbladh
Artikel TEMA.3.7

Välkommen till lanseringskonferens om lokala åtgärdsprogram för vatten den 25 november.
– Så når staden friskare vatten, tillsammans.

Sju lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus har hittills antagits av staden och innehåller en mängd åtgärdsförslag som pekar på hur vi tillsammans ska nå friskare sjöar, kustvatten och vattendrag. Välkommen till en kick off för vårt gemensamma åtgärdsarbete.

När: 25 november 2021, klockan 9:00 – 12:00

Var: Konferensen arrangeras i digital form. Länk skickas vid anmälan.

För vem: För dig, tjänsteperson eller politiker inom Stockholms stad, som på olika sätt kommer i kontakt med vattenfrågor.

Konferensen arrangeras av miljöförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar.

Utdrag ur programmet

  • Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad, inleder konferensen.
  • Olika förvaltningar delar med sig av sina erfarenheter kring vattenrelaterade åtgärder och samverkan.
  • Vattenmiljöenheten på miljöförvaltningen berättar om arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram, kopplar dessa till andra vattenrelaterade frågor inom staden samt presenterar digitala verktyg för att underlätta vattenarbetet.
  • Ställ frågor till en panel bestående av deltagare från en del av de förvaltningar och bolag som berörs av åtgärdsarbetet för bättre vattenstatus.

Konferensen modereras av Gun Rudquist från Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Anmälan

Anmäl dig senast 22 november via länken nedan.

Anmäl dig här

Kontakt för frågor

Katarina Forslöw
vattenmiljöenheten på miljöförvaltningen.
katarina.forslow@stockholm.se

Uppdaterad: 2021-09-20