Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokala åtgärdsprogram

Skärmbassäng
Skärmbassäng i sjön Trekanten.
Tema TEMA.3.13

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Programmen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god status enligt EUs vattendirektiv.

Vad är ett lokalt åtgärdsprogram?

Kommunerna har ett viktigt ansvar för att Sveriges vatten ska uppnå miljökvalitetsnormerna. De lokala åtgärdsprogrammen redovisar platsspecifika åtgärdsförslag för en specifik vattenförekomst (sjö, vattendrag eller kustvatten). Syftet med de lokala åtgärdsprogrammen är att belysa aktuell status på vattnet, lokala påverkanskällor, vilket förbättringsbehov som finns samt vilka möjliga åtgärder som behöver genomföras om god status ska kunna nås.

Den geografiska avgränsningen är vattenförekomstens avrinningsområde. Åtgärdsprogrammen tas ofta fram i samarbete mellan kommuner, eftersom flera kommuner kan ingå i samma avrinningsområde. Vatten rör sig fritt över kommungränser, och olika kommuner kan därför påverka recipienten i olika utsträckning. Det är därför även viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen för olika åtgärder, förbättringsbehov och uppskattade kostnader.

De lokala åtgärdsprogrammen är inte rättsligt bindande, så som Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram avhandlar generella åtgärder inom vattendistriktet medan de lokala åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen är tänkta att användas som ett stöd i kommunernas egen planering, samt för att visa vilken miljökvalitet som behöver uppnås och vad som krävs för att nå dit.

Lokala åtgärdsprogram i Stockholm stad

Stockholm stad har kommit långt i sitt arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram. Målet är att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i staden. Arbetet med framtagandet av programmen går att följa på Miljöbarometern, där även åtgärdsförslag läggs upp löpande.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Lokala åtgärdsprogram

0

Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2021

Haninge kommun, Huddinge kommun, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresåns vattenvårdsförbund, Tyresö kommun

Lokala åtgärdsprogram

1

Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2021

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Lokala åtgärdsprogram

2

Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram Magelungen-Forsån

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2020

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Lokala åtgärdsprogram

3

Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2021

Miljöförvaltningen

Lokala åtgärdsprogram

4

Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Judarn

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2022

Miljöförvaltningen

Lokala åtgärdsprogram

5

Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Långsjön

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2021

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Lokala åtgärdsprogram

6

Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram Mälaren-Ulvsundasjön

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2021

Miljöförvaltningen, Solna stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad

Lokala åtgärdsprogram

7

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden

Pågående

Lokala åtgärdsprogram

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Lokala åtgärdsprogram

8

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken

Pågående

Lokala åtgärdsprogram

2022

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Lokala åtgärdsprogram

9

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Trekanten

Pågående

Lokala åtgärdsprogram

2022

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Åsa Andersson

Lokala åtgärdsprogram

10

Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2022

Miljöförvaltningen, Solna stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad

Lokala åtgärdsprogram

11

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

Pågående

Lokala åtgärdsprogram

2022

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad

Lokala åtgärdsprogram

12

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken

Pågående

Lokala åtgärdsprogram

2022

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen, Solna stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad

Lokala åtgärdsprogram

13

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Flaten

Pågående

Lokala åtgärdsprogram

2022

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresåns vattenvårdsförbund

Lokala åtgärdsprogram

14

Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Fiskarfjärden

Planerad

Lokala åtgärdsprogram

Lokala åtgärdsprogram

15

Genomförd
Framtagande av LÅP för Sicklasjön och Järlasjön

Genomförd

Lokala åtgärdsprogram

2021

Miljöförvaltningen, Nacka kommun

Lokala åtgärdsprogram

16

Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdprogram för Ältasjön

Planerad

Lokala åtgärdsprogram

Lokala åtgärdsprogram

17

Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Strömmen

Planerad

Lokala åtgärdsprogram

Lokala åtgärdsprogram

18

Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan

Planerad

Lokala åtgärdsprogram

Uppdaterad: 2022-04-26
Tema