Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

Skärmbassäng
Skärmbassäng i sjön Trekanten.
Aktivitet TEMA.3.13.12

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Programmen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EUs vattendirektiv.

Det lokala åtgärdsprogrammet berör hela avrinningsområdet och tas fram i samverkan mellan Stockholm stad, Järfälla kommun, Sundbyberg stad och Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer om stadens framtagande av lokala åtgärdsprogram här.

Ansvarig organisation
  • Järfälla kommun
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Sundbybergs stad
Kontakt
Uppdaterad: 2020-11-16