Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Skärmbassäng
Skärmbassäng i sjön Trekanten.
Aktivitet TEMA.3.13.1

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Programmen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EUs vattendirektiv.

Det lokala åtgärdsprogrammet berör hela avrinningsområdet och tas fram i samverkan med Huddinge kommun, Tyresö kommun och Haninge kommun, samt Tyresåns vattenvårdsförbund och SVOA.

Läs mer om stadens framtagande av lokala åtgärdsprogram här.