Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.3.2.2.30

Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Fluoranten i ytvatten - årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0055

1

Brunnsviken

2021

0,0045

2

Bällstaån

2020

0,0260

3

Bällstaån

2021

0,0151

4

Drevviken

2020

0,0075

5

Drevviken

2021

0,0058

6

Flaten

2020

0,0023

7

Judarn

2021

0,0030

8

Kyrksjön

2021

0,0024

9

Lilla Värtan

2020

0,0036

10

Långsjön

2021

0,0042

11

Magelungen

2020

0,0039

12

Riddarfjärden

2020

0,0031

13

Råcksta Träsk

2020

0,0117

14

Råcksta Träsk

2021

0,0047

15

Saltsjön

2020

0,0024

16

Saltsjön

2021

0,0031

17

Sicklasjön

2020

0,0042

18

Trekanten

2020

0,0030

19

Trekanten

2021

0,0039

20

Ulvsundasjön

2020

0,0029

21

Ulvsundasjön

2021

0,0030

22

Årstaviken

2020

0,0033

23

Årstaviken

2021

0,0032

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,063 µg/l för att motsvara god kemisk status.