Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron

Igelbäcken. Foto: Magnus Sannebro
Igelbäcken. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.3.8.5.7

Motorleden E18 har byggts om vid Järvafältets södra del av Trafikverket. För att skydda djurlivet i Igelbäcken leddes bäcken under byggtiden om i ett rör under byggarbetsplatsen. I slutet av 2013 var det dags att öppna den ombyggda bäcken igen. Stor möda har lagts ned på att anpassa den nya, 160 meter långa, bäckfåran så att bland annat grönlingen ska trivas. Man har byggt en meandrande fåra, med gott om sten och block. De stora stenarna möjliggör att vattnet strömmar trots att fallhöjden på sträckan är mycket liten. Sammantaget ger förbättringarna av bäckfåran en rikare biologisk mångfald.

Restaurering av Igelbäcken föreslogs inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

Preliminära resultat från provfiske under nya E18-bron 2014 tyder på att den nyanlagda bäckfåran har blivit ett nytt värdefullt habitat dit många vuxna grönlingar söker sig, även årsungar upptäcktes vid elfisket.