Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Igelbäcken. Foto: Magnus Sannebro
Igelbäcken. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.3.8.5.10

Provfisken i Igelbäcken nära Eggeby gård visade en vikande trend för antalet grönlingar. Anledningen betroddes vara den ökade igenväxningen på Eggeby-lokalen, då så gott som all grönling som fångades vid elfisket 2010 fångades i omedelbar närhet av och under bron. Där är bottnen stenig och strömutsatt, och tack vare beskuggningen från bron ej igenväxande.

Med start våren 2011 genomfördes flera biotopförbättrande åtgärder. Under våren 2011 lades grus och sten ut för att förbättra bottenstrukturen. Vegetationsklippning av främst kaveldun och starr genomfördes tillsammans med viss plantering av skuggande träd under sommaren och hösten 2011.

Restaurering av Igelbäcken föreslogs inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

Grönling
Uppföljande elfisken har utförts under 2012 och 2013, men några positiva effekter av restaureringen på fiskebeståndet kunde inte noteras. Troligen behövs ytterligare åtgärder.