Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Maximal dygnsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.29

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet för särskilda riskgrupper. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig.

Den maximala dygnsmedeltemperaturen utgörs av varje års högsta dygnsmedeltemperatur. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm, och utgör grund för beräkning av dygnsmedelvärden. För denna indikator avses det vanliga dygnet, som sträcker sig mellan klockan 00-00.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 23,0°C.

Årets högsta dygnsmedeltemperatur uppmätt vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Årsvärden

1941

26,0

1

Årsvärden

1942

22,3

2

Årsvärden

1943

22,8

3

Årsvärden

1944

25,9

4

Årsvärden

1945

26,8

5

Årsvärden

1946

21,4

6

Årsvärden

1947

26,7

7

Årsvärden

1948

25,0

8

Årsvärden

1949

21,4

9

Årsvärden

1950

22,3

10

Årsvärden

1951

21,7

11

Årsvärden

1952

21,3

12

Årsvärden

1953

22,9

13

Årsvärden

1954

22,4

14

Årsvärden

1955

26,2

15

Årsvärden

1956

21,1

16

Årsvärden

1957

21,5

17

Årsvärden

1958

21,6

18

Årsvärden

1959

24,4

19

Årsvärden

1960

20,9

20

Årsvärden

1961

21,5

21

Årsvärden

1962

18,7

22

Årsvärden

1963

22,0

23

Årsvärden

1964

22,0

24

Årsvärden

1965

19,6

25

Årsvärden

1966

24,0

26

Årsvärden

1967

23,2

27

Årsvärden

1968

23,2

28

Årsvärden

1969

24,5

29

Årsvärden

1970

23,3

30

Årsvärden

1971

22,0

31

Årsvärden

1972

23,8

32

Årsvärden

1973

25,6

33

Årsvärden

1974

19,1

34

Årsvärden

1975

28,3

35

Årsvärden

1976

24,3

36

Årsvärden

1977

22,4

37

Årsvärden

1978

23,5

38

Årsvärden

1979

23,2

39

Årsvärden

1980

22,4

40

Årsvärden

1981

21,6

41

Årsvärden

1982

26,0

42

Årsvärden

1983

27,6

43

Årsvärden

1984

21,0

44

Årsvärden

1985

21,7

45

Årsvärden

1986

21,8

46

Årsvärden

1987

22,7

47

Årsvärden

1988

22,6

48

Årsvärden

1989

25,8

49

Årsvärden

1990

23,3

50

Årsvärden

1991

23,5

51

Årsvärden

1992

23,0

52

Årsvärden

1993

19,4

53

Årsvärden

1994

27,2

54

Årsvärden

1995

24,1

55

Årsvärden

1996

23,7

56

Årsvärden

1997

23,9

57

Årsvärden

1998

19,5

58

Årsvärden

1999

25,4

59

Årsvärden

2000

21,7

60

Årsvärden

2001

24,8

61

Årsvärden

2002

24,5

62

Årsvärden

2003

25,3

63

Årsvärden

2004

24,6

64

Årsvärden

2005

26,2

65

Årsvärden

2006

25,3

66

Årsvärden

2007

23,5

67

Årsvärden

2008

24,3

68

Årsvärden

2009

23,7

69

Årsvärden

2010

26,7

70

Årsvärden

2011

22,9

71

Årsvärden

2012

21,5

72

Årsvärden

2013

22,5

73

Årsvärden

2014

25,5

74

Årsvärden

2015

23,6

75

Årsvärden

2016

23,4

76

Årsvärden

2017

21,9

77

Årsvärden

2018

26,9

78

Årsvärden

2019

25,6

79

Årsvärden

2020

24,7

80

Årsvärden

2021

26,4

81

Linjär trend

1941

22,7

82

Linjär trend

2021

24,2

Datakälla: SMHI

Kommentar

Diagrammet visar den maximala dygnsmedeltemperaturen sedan 1941 för mätstationen Observatorielunden. Tidsserien uppvisar en stor variation från år till år, samtidigt som trenden visar en tydlig ökning.

Under referensnormalperioden 1961–1990 var den maximala dygnsmedeltemperaturen i genomsnitt 23,0°C. Detta kan jämföras med 24,0°C under perioden 1991–2020, en ökning med en grad. Den 7:e augusti år 1975 uppmättes tidsseriens högsta dygnsmedeltemperatur, 28,3°C.

Miljöförvaltningen genomförde 2019 en fördjupad analys av temperaturdata för Stockholm, läs rapporten här. En jämförelse mellan mätstationerna Observatorielunden (innerstad) och Högdalen (ytterstad) under perioden 1991–2019 visade att den maximala dygnsmedeltemperaturen var 1°C högre för mätstationen i Observatorielunden jämfört med Högdalen. Detta är troligtvis ett resultat av den urbana värmeö-effekten i innerstadens tätbebyggda miljö, jämfört med ytterstaden som har mer grönska vilket sänker temperaturen.

Uppdaterad: 2022-05-11