Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Årsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.1

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756, vilket gör den till en av världens längsta mätserier. Här redovisas mätdata från 1900-talets början. Årsmedeltemperaturen för den nya normalperioden 1991-2020 var 7,9°C i Stockholm.

På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då staden har vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. För att se en korrigerad mätserie över medeltemperaturen, se länk "Korrigerad årsmedeltemperatur". Denna mätserie sträcker sig längre bakåt i tiden.

Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Årsvärden

1900

5,8

1

Årsvärden

1901

6,6

2

Årsvärden

1902

4,2

3

Årsvärden

1903

6,5

4

Årsvärden

1904

5,4

5

Årsvärden

1905

6,2

6

Årsvärden

1906

6,6

7

Årsvärden

1907

5,5

8

Årsvärden

1908

5,8

9

Årsvärden

1909

5,2

10

Årsvärden

1910

6,7

11

Årsvärden

1911

6,9

12

Årsvärden

1912

5,8

13

Årsvärden

1913

6,7

14

Årsvärden

1914

7,3

15

Årsvärden

1915

4,5

16

Årsvärden

1916

5,7

17

Årsvärden

1917

5,3

18

Årsvärden

1918

6,1

19

Årsvärden

1919

5,4

20

Årsvärden

1920

6,9

21

Årsvärden

1921

6,8

22

Årsvärden

1922

5,2

23

Årsvärden

1923

5,1

24

Årsvärden

1924

5,9

25

Årsvärden

1925

6,3

26

Årsvärden

1926

5,8

27

Årsvärden

1927

5,8

28

Årsvärden

1928

5,5

29

Årsvärden

1929

5,8

30

Årsvärden

1930

7,6

31

Årsvärden

1931

5,2

32

Årsvärden

1932

6,7

33

Årsvärden

1933

6,5

34

Årsvärden

1934

8,2

35

Årsvärden

1935

7,0

36

Årsvärden

1936

7,2

37

Årsvärden

1937

7,3

38

Årsvärden

1938

8,1

39

Årsvärden

1939

7,2

40

Årsvärden

1940

5,0

41

Årsvärden

1941

4,8

42

Årsvärden

1942

4,6

43

Årsvärden

1943

7,8

44

Årsvärden

1944

7,2

45

Årsvärden

1945

7,0

46

Årsvärden

1946

6,7

47

Årsvärden

1947

6,3

48

Årsvärden

1948

7,1

49

Årsvärden

1949

8,1

50

Årsvärden

1950

7,1

51

Årsvärden

1951

7,0

52

Årsvärden

1952

5,8

53

Årsvärden

1953

7,8

54

Årsvärden

1954

6,4

55

Årsvärden

1955

6,2

56

Årsvärden

1956

5,2

57

Årsvärden

1957

6,5

58

Årsvärden

1958

5,9

59

Årsvärden

1959

7,8

60

Årsvärden

1960

6,6

61

Årsvärden

1961

7,6

62

Årsvärden

1962

5,7

63

Årsvärden

1963

6,1

64

Årsvärden

1964

6,8

65

Årsvärden

1965

5,8

66

Årsvärden

1966

5,8

67

Årsvärden

1967

7,1

68

Årsvärden

1968

6,6

69

Årsvärden

1969

6,5

70

Årsvärden

1970

5,6

71

Årsvärden

1971

6,9

72

Årsvärden

1972

7,7

73

Årsvärden

1973

7,4

74

Årsvärden

1974

7,7

75

Årsvärden

1975

8,5

76

Årsvärden

1976

6,3

77

Årsvärden

1977

6,5

78

Årsvärden

1978

6,0

79

Årsvärden

1979

6,0

80

Årsvärden

1980

6,1

81

Årsvärden

1981

6,1

82

Årsvärden

1982

7,1

83

Årsvärden

1983

7,6

84

Årsvärden

1984

7,4

85

Årsvärden

1985

4,8

86

Årsvärden

1986

6,2

87

Årsvärden

1987

5,0

88

Årsvärden

1988

7,0

89

Årsvärden

1989

8,5

90

Årsvärden

1990

8,4

91

Årsvärden

1991

7,4

92

Årsvärden

1992

8,0

93

Årsvärden

1993

7,1

94

Årsvärden

1994

7,4

95

Årsvärden

1995

7,2

96

Årsvärden

1996

6,5

97

Årsvärden

1997

7,8

98

Årsvärden

1998

6,9

99

Årsvärden

1999

8,3

100

Årsvärden

2000

8,5

101

Årsvärden

2001

7,6

102

Årsvärden

2002

8,1

103

Årsvärden

2003

7,8

104

Årsvärden

2004

7,6

105

Årsvärden

2005

8,0

106

Årsvärden

2006

8,5

107

Årsvärden

2007

8,2

108

Årsvärden

2008

8,5

109

Årsvärden

2009

7,7

110

Årsvärden

2010

6,0

111

Årsvärden

2011

8,5

112

Årsvärden

2012

7,3

113

Årsvärden

2013

7,8

114

Årsvärden

2014

8,8

115

Årsvärden

2015

8,7

116

Årsvärden

2016

8,2

117

Årsvärden

2017

8,0

118

Årsvärden

2018

8,8

119

Årsvärden

2019

8,6

120

Årsvärden

2020

9,7

121

Årsvärden

2021

8,1

122

Årsvärden

2022

8,8

123

Linjär trend

1900

5,6

124

Linjär trend

2022

8,0

Datakälla: SMHI

Kommentar

Den inlagda trendlinjen visar tydligt att årsmedeltemperaturen i Stockholm har stigit sedan 1900-talets början. En jämförelse av medelvärden för referensperioden 1961-1990 och den nya normalperioden 1991-2020 visar att årsmedeltemperaturen i Stockholm har ökat med 1,2°C.

År 2020 är det hittills varmaste året som uppmätts såväl i Sverige som i Stockholm, där årsmedeltemperaturen i Stockholm uppgick till 9,7°C. Detta är nästan en hel grad varmare än de tidigare rekordnoteringarna från år 2014 och 2018. Det är också drygt tre grader varmare än medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter i södra Sverige år 2020.

Mitten av 1980-talet kännetecknades av några ovanligt kalla år, liksom 2010 som tydligt avviker från trenden. Det kallaste år som registrerats i Stockholm var 1867, då årsmedeltemperaturen var endast 3,2°C.

Uppdaterad: 2023-05-17