Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Säsongsnederbörd

Indikator TEMA.1.2.22

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn.

Säsongsvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsnederbörd årsvis, med start år 1961. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Medelvärden för referensnormalperioden 1961-1990 var för vintern 113 mm, våren 87 mm, sommaren 183 mm och hösten 158 mm.

Säsongsnederbörd vid Observatorielunden

Rad-id Årstid Senaste värdet (mm) Datum

0

Vinter

 153

2021

1

Vår

 156

2021

2

Sommar

 178

2021

3

Höst

 97

2021

Datakälla: SMHI

Kommentar

Vid en jämförelse av årstiderna framgår att mest nederbörd faller under sommaren (juni-aug) medan våren (mars-maj) är den torraste årstiden i Stockholm. Hösten (sept-nov) är också en nederbördsrik årstid. Sommaren uppvisar den största variationen mellan olika år, medan våren har den minsta variationen från år till år.

När man jämför medelvärdena för referensnormalperioden 1961-1990 med den efterföljande perioden 1991-2020 så ser man vissa förändringar. Nederbörden under våren har ökat med 4 %, och för sommaren är ökningen 3 %. Under hösten har nederbörden däremot minskat med 3 %. För vintern är nederbörden helt oförändrad.

Juli och augusti är de nederbördsrikaste månaderna i Stockholm, med drygt 65 mm nederbörd i genomsnitt per månad. De torraste månaderna är februari och mars, där medelvärdet är ca 25-30 mm. Den största nederbörd som registrerats en enskild månad i Stockholm var 176 mm i juli 1961, som minst var det i mars 1964 då endast 0,5 mm nederbörd föll.

2021 var ett normalt år sett till årsnederbörden (555 mm), men nederbörden i maj var långt över den normala, då det föll hela 127 mm regn. Detta utgör rekord för maj månad sedan mätseriens början 1961.

Uppdaterad: 2023-03-09