Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Säsongsnederbörd

Indikator TEMA.1.2.22

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn.

Säsongsvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsnederbörd årsvis, med start år 1961. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Medelvärden för den nya normalperioden 1991-2020 var för vintern 113 mm, våren 90 mm, sommaren 189 mm och hösten 152 mm.

Säsongsnederbörd vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mm)

0

Vinter

1962

134

1

Vinter

1963

81

2

Vinter

1964

58

3

Vinter

1965

130

4

Vinter

1966

146

5

Vinter

1967

186

6

Vinter

1968

101

7

Vinter

1969

113

8

Vinter

1970

67

9

Vinter

1971

81

10

Vinter

1972

89

11

Vinter

1973

77

12

Vinter

1974

121

13

Vinter

1975

104

14

Vinter

1976

91

15

Vinter

1977

202

16

Vinter

1978

85

17

Vinter

1979

94

18

Vinter

1980

58

19

Vinter

1981

119

20

Vinter

1982

137

21

Vinter

1983

100

22

Vinter

1984

147

23

Vinter

1985

122

24

Vinter

1986

129

25

Vinter

1987

126

26

Vinter

1988

126

27

Vinter

1989

79

28

Vinter

1990

161

29

Vinter

1991

110

30

Vinter

1992

87

31

Vinter

1993

79

32

Vinter

1994

119

33

Vinter

1995

152

34

Vinter

1996

33

35

Vinter

1997

84

36

Vinter

1998

134

37

Vinter

1999

132

38

Vinter

2000

151

39

Vinter

2001

111

40

Vinter

2002

161

41

Vinter

2003

49

42

Vinter

2004

134

43

Vinter

2005

122

44

Vinter

2006

92

45

Vinter

2007

133

46

Vinter

2008

137

47

Vinter

2009

95

48

Vinter

2010

100

49

Vinter

2011

116

50

Vinter

2012

162

51

Vinter

2013

122

52

Vinter

2014

124

53

Vinter

2015

156

54

Vinter

2016

64

55

Vinter

2017

68

56

Vinter

2018

132

57

Vinter

2019

103

58

Vinter

2020

130

59

Vinter

2021

153

60

Vinter

2022

115

61

Vår

1961

109

62

Vår

1962

101

63

Vår

1963

40

64

Vår

1964

33

65

Vår

1965

41

66

Vår

1966

88

67

Vår

1967

112

68

Vår

1968

139

69

Vår

1969

90

70

Vår

1970

134

71

Vår

1971

60

72

Vår

1972

82

73

Vår

1973

61

74

Vår

1974

53

75

Vår

1975

107

76

Vår

1976

85

77

Vår

1977

95

78

Vår

1978

91

79

Vår

1979

117

80

Vår

1980

73

81

Vår

1981

74

82

Vår

1982

86

83

Vår

1983

120

84

Vår

1984

41

85

Vår

1985

82

86

Vår

1986

139

87

Vår

1987

73

88

Vår

1988

115

89

Vår

1989

96

90

Vår

1990

72

91

Vår

1991

106

92

Vår

1992

117

93

Vår

1993

59

94

Vår

1994

100

95

Vår

1995

164

96

Vår

1996

86

97

Vår

1997

111

98

Vår

1998

101

99

Vår

1999

142

100

Vår

2000

87

101

Vår

2001

65

102

Vår

2002

70

103

Vår

2003

104

104

Vår

2004

85

105

Vår

2005

80

106

Vår

2006

102

107

Vår

2007

61

108

Vår

2008

86

109

Vår

2009

66

110

Vår

2010

76

111

Vår

2011

55

112

Vår

2012

100

113

Vår

2013

48

114

Vår

2014

103

115

Vår

2015

179

116

Vår

2016

62

117

Vår

2017

64

118

Vår

2018

45

119

Vår

2019

97

120

Vår

2020

88

121

Vår

2021

156

122

Vår

2022

74

123

Sommar

1961

303

124

Sommar

1962

245

125

Sommar

1963

235

126

Sommar

1964

126

127

Sommar

1965

247

128

Sommar

1966

155

129

Sommar

1967

142

130

Sommar

1968

173

131

Sommar

1969

108

132

Sommar

1970

92

133

Sommar

1971

192

134

Sommar

1972

179

135

Sommar

1973

145

136

Sommar

1974

241

137

Sommar

1975

99

138

Sommar

1976

97

139

Sommar

1977

248

140

Sommar

1978

208

141

Sommar

1979

233

142

Sommar

1980

265

143

Sommar

1981

195

144

Sommar

1982

148

145

Sommar

1983

68

146

Sommar

1984

255

147

Sommar

1985

184

148

Sommar

1986

230

149

Sommar

1987

191

150

Sommar

1988

235

151

Sommar

1989

100

152

Sommar

1990

153

153

Sommar

1991

215

154

Sommar

1992

206

155

Sommar

1993

284

156

Sommar

1994

193

157

Sommar

1995

156

158

Sommar

1996

99

159

Sommar

1997

164

160

Sommar

1998

216

161

Sommar

1999

102

162

Sommar

2000

211

163

Sommar

2001

185

164

Sommar

2002

206

165

Sommar

2003

173

166

Sommar

2004

212

167

Sommar

2005

258

168

Sommar

2006

210

169

Sommar

2007

135

170

Sommar

2008

252

171

Sommar

2009

222

172

Sommar

2010

212

173

Sommar

2011

160

174

Sommar

2012

341

175

Sommar

2013

144

176

Sommar

2014

187

177

Sommar

2015

167

178

Sommar

2016

163

179

Sommar

2017

160

180

Sommar

2018

90

181

Sommar

2019

156

182

Sommar

2020

196

183

Sommar

2021

178

184

Sommar

2022

154

185

Höst

1961

117

186

Höst

1962

141

187

Höst

1963

163

188

Höst

1964

130

189

Höst

1965

146

190

Höst

1966

126

191

Höst

1967

238

192

Höst

1968

179

193

Höst

1969

143

194

Höst

1970

167

195

Höst

1971

153

196

Höst

1972

108

197

Höst

1973

121

198

Höst

1974

257

199

Höst

1975

94

200

Höst

1976

123

201

Höst

1977

149

202

Höst

1978

156

203

Höst

1979

148

204

Höst

1980

240

205

Höst

1981

240

206

Höst

1982

119

207

Höst

1983

182

208

Höst

1984

199

209

Höst

1985

152

210

Höst

1986

104

211

Höst

1987

136

212

Höst

1988

114

213

Höst

1989

128

214

Höst

1990

256

215

Höst

1991

119

216

Höst

1992

169

217

Höst

1993

129

218

Höst

1994

230

219

Höst

1995

164

220

Höst

1996

134

221

Höst

1997

162

222

Höst

1998

122

223

Höst

1999

109

224

Höst

2000

215

225

Höst

2001

218

226

Höst

2002

90

227

Höst

2003

95

228

Höst

2004

131

229

Höst

2005

83

230

Höst

2006

164

231

Höst

2007

161

232

Höst

2008

154

233

Höst

2009

152

234

Höst

2010

165

235

Höst

2011

117

236

Höst

2012

185

237

Höst

2013

158

238

Höst

2014

202

239

Höst

2015

180

240

Höst

2016

161

241

Höst

2017

224

242

Höst

2018

102

243

Höst

2019

152

244

Höst

2020

118

245

Höst

2021

97

246

Höst

2022

127

Datakälla: SMHI

Kommentar

Vid en jämförelse av årstiderna framgår att mest nederbörd faller under sommaren (juni-aug) medan våren (mars-maj) är den torraste årstiden i Stockholm. Hösten (sept-nov) är också en nederbördsrik årstid. Sommaren uppvisar den största variationen mellan olika år, medan våren har den minsta variationen från år till år.

När man jämför medelvärdena för referensperioden 1961-1990 med den nya normalperioden 1991-2020 så ser man vissa förändringar. Nederbörden under våren har ökat med 4 %, och för sommaren är ökningen 3 %. Under hösten har nederbörden däremot minskat med 3 %. För vintern är nederbörden helt oförändrad.

Augusti är den nederbördsrikaste månaden i Stockholm, med i genomsnitt 66 mm nederbörd för perioden 1991-2020. Även juni och juli har över 60 mm nederbörd i snitt. De torraste månaderna är februari, mars och april, där medelvärdet är 27-29 mm. Den största nederbörd som registrerats en enskild månad i Stockholm var 176 mm i juli 1961, som minst var det i mars 2022 då endast 0,4 mm nederbörd föll.

Uppdaterad: 2023-05-24