Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Torrperiod

Indikator TEMA.1.2.20

En längre tid utan nederbörd kallas torrperiod. Torrperiod definieras som maximalt antal dagar i följd utan nederbörd (regn eller snö). För att dygnet ska definieras som torrt krävs det att nederbörden ska vara mindre än 0,1 mm. Ett dygn omfattar här tiden mellan klockan 07-07 svensk tid. Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 17 dagar med sammanhängande torka per år.

Maximalt antal dagar i följd utan nederbörd, Observatorielunden

Rad-id Mätserie Senaste värdet (dygn) Datum

0

Årsvärden

 32

2022

1

Linjär trend

 18

2022

Datakälla: SMHI

Kommentar

Variationen mellan enskilda år kan vara stor för årets längsta torrperiod. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 17 dygn, vilket det även var för den nya normalperioden 1991-2020, när man avrundar till hela dygn.

Väderstatistiken visar att årets längsta torrperiod ofta infaller under våren (mars-maj) i Stockholm. Den längsta torrperiod som registrerats var 32 dygn (1974 och 2022), medan den kortaste endast omfattade 8 dygn (1998).

Torrperioder över 25 dygn är ovanliga, och endast fyra år har torrperioden varat 30 dygn eller längre. Detta inträffade senast 2022, då årets längsta torrperiod inföll perioden 25 februari - 28 mars.

Om långa torrperioder infaller under de varmaste sommarmånaderna kan effekterna bli stora på naturen, eftersom de allra flesta växter och djur är beroende av kontinuerlig tillgång till vatten. Risken för skogsbränder ökar också vid långvarig torka.

Uppdaterad: 2023-05-30