Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Värmeböljor i Europa och Sverige

Människa dyker i solnedgången
Artikel TEMA.1.2.25.1

Värmeböljan 2003

Den värmebölja som är mest studerad är den som inträffade i Europa 2003. Det var den mest intensiva som i modern tid observerats i regionen. Den varade 2-13 augusti 2003 och var kulmen på en exceptionellt het sommar i Europa. Mängder med nya temperaturrekord noterades och den krävde enligt olika uppgifter 35-50 000 dödsoffer. Frankrike var det hårdast drabbade landet. Enligt officiella siffror krävde hettan närmare 15 000 dödsoffer. Temperaturer på över 40 grader noterades på många ställen, även i huvudstaden Paris.

Flera olika faktorer anses ha bidragit till de extrema dödstalen. Dels är temperaturer på över 40 grader mycket sällsynta i Frankrike och en så lång period med extrem värme har aldrig registrerats innan. Följaktligen var vare sig befolkningen eller myndigheterna förberedda på en så extrem väderhändelse. Bristen på beredskap hos hälsomyndigheterna fick i efterhand stark kritik. Som vid alla värmeböljor drabbades gamla och sjuka hårdast. Många pensionärer avled i sina hem. Skördarna blev även riktigt dåliga och glaciärerna i Alperna minskade markant. Många skogsbränder uppstod runt om i Europa och många hektar skog brann upp. De ekonomiska förlusterna av 2003 års heta sommar uppskattas till 13 miljarder euro.

Värmeböljan 2007

Värmeböljorna i Europa 2007 omfattade två perioder med extremt varmt väder som i mitten av 2007 drabbade framförallt Syd- och Sydosteuropa, perioderna 17-28 juni och 15-26 juli. Sommaren 2007 ansågs som en av de mest extrema somrar som någonsin registrerats i Europa. Medan framförallt östra Medelhavsområdet och Balkan plågades av rekordvärme och mycket svår torka drabbades delar av Väst- och Nordeuropa av de värsta översvämningarna under efterkrigstiden. Även Sverige drabbades av översvämningar och på vissa håll rekordstora regnmängder.

Värmeböljan 2018 i Sverige

2018 är den varmaste sommaren i Sverige åtminstone sedan 1951, vilket är den period som det har sammanställts statistik för. Värmen började redan i maj och fortsatte en bit in i augusti. Speciellt maj och juli var mycket varma, 31,2°C var det i genomsnitt som högst vid alla SMHI:s väderstationer i landet. Högtrycksläget ledde till mycket höga temperaturer och lite nederbörd under hela perioden. Månadsmedeltemperaturen för juli var i Sverige 4-6 grader varmare jämfört med normalvärde för perioden 1961-1990.

Den högsta månadsmedeltemperaturen uppmättes i Stockholm, med 22,5°C, vilket enligt SMHI också är den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige. Stockholm hade 18 dagar med en maxtemperatur på 30°C eller mer, vilket var rekord. Den tidigare högstanoteringen 1994 var 10 dagar, se figur nedan.

Dagar med temp över 30 grader i Stockholm 2018

Antal dagar med en maxtemperatur på minst 30°C för olika år med kraftiga värmeböljor, för ett antal orter i Sverige. Källa: SMHI.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt data som visar att dödligheten ökade under sommaren 2018 jämfört med tidigare somrar. Under veckorna 23-35 var den totala överdödligheten cirka 700 dödsfall i Sverige.

Vattennivåerna var generellt höga under våren. Det varma och mycket torra vädret utan regn ledde till en mycket snabb sänkning av vattennivåer och minskade flöden. Under juli uppmättes de lägsta flödena någonsin på flera håll runt om i landet. En del mindre vattendrag torkade helt ut, vilket är ovanligt i Sverige.

SMHI kartor över nederbörd och flöden sommaren 2018.

Kartor över nederbörd och flöden i vattendrag sommaren 2018 i Sverige, jämfört med normala värden. Källa: SMHI.

Markfuktigheten blev tidigt låg vilket ledde till risk för brand. MSB uppmanade kommuner och länsstyrelser att införa eldningsförbud på alla platser. I mitten av augusti hade 85 kommuner utfärdat bevattningsförbud och över 100 kommuner uppmanade sina invånare att använda dricksvatten med försiktighet.

Även sommaren 1975 hade Sverige som helhet mycket höga absoluta maxtemperaturer. Under detta år var den genomsnittligt högsta temperaturen för alla stationer i Sverige 31,0°C. Det var en klassisk värmebölja i början av augusti som skapade detta höga medelvärde. Ytterligare två år har haft ett riksmedelvärde över 30°C. Det är 1994 med sin delvis rekordvarma julimånad och 2014 då det var riktigt varmt i slutet av juli och början av augusti.

Uppdaterad: 2023-03-24