Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal noteringar av fladdermöss

Indikator TEMA.4.3.9.1.2

På de fem lokaler som inventerades i Stockholm 2017-18 gjordes totalt 4 241 inspelningar av fladdermöss. Vid undersökningen användes både s k autoboxar och manuell inventering. Antalet inspelningar anger inte hur många fladdermusindivider som finns på varje lokal (abundans), eftersom samma individ kan ge upphov till flera inspelningar. Antalet inspelningar ska istället betraktas som ett mått på aktiviteten av fladdermöss på lokalen. Hansta hade det lägsta antalet inspelningar, men samtidigt det högsta artantalet (9 arter).

Totalt antal inspelningar av fladdermöss 2017-18.

Datakälla: Fladdermusinventering, Södertörn (Ecocom 2017-18).

Kommentar

Vid den tidigare inventeringen 1997 gjordes totalt 243 noteringar på 12 lokaler, men då användes inte autoboxar utan enbart manuell inventering. Resultaten mellan de båda åren är därför inte jämförbara.