Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Artificiellt rev

Föreslagen plats för rev i Barnhusviken.
Norra stranden i Karlbergskanalen-Klara Sjö. Foto: Jenny Pirard.
Åtgärd TEMA.4.3.2.21

Runt om Mälaren fanns förr flera grundområden men flertalet av dessa har under årens lopp fyllts ut och omvandlats till byggbar mark. Ett nytt grundområde i form av ett artificiellt rev föreslås vid Rålambshovsparken för att förbättra förutsättningarna för lekande fisk och yngel.

En utredning föreslås för att klargöra de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att anlägga artificiella revformationer i Karlbergskanalen-Klara Sjö. Att skapa skyddade grundområden där botten- och strandvegetation kan rota sig skulle förbättra förutsättningarna för det akvatiska livet.

I Barnhusviken finns förutsättningar för lek av exempelvis abborre och gädda, då det avskilda läget ger begränsad vattenomsättning och hög vattentemperatur om våren. Idag saknas dock vegetation eller andra strukturer att leka på, eller för yngel att gömma sig i.

Om utredningen visar att förutsättningarna finns kan ett första steg vara att genomföra ett mindre pilotprojekt där Idrottsförvaltningen i samråd med miljöförvaltningen följer upp och utvärderar resultatet innan en fullskalig revformation anläggs.

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-08-24