Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bevara död ved

Åtgärd TEMA.4.3.2.34

Vissa områden kring sjön gallras på träd. Då detta genomförs kan höga stubbar, stammar och grenar lämnas kvar nära vattnet. Död ved på land gynnar insekts- och fågellivet.

Förutom grodor gynnas även fisksamhället av att det finns död ved i sjön. Detta skapar skydd för mindre fisk och ståndplatser för större fisk. Då den döda veden varierar bottenprofilen fås fler platser och miljöer som fisk kan lägga ägg i och växa upp på.

Ansvarig organisation
  • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2021-02-12