Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Luftningsaggregat

Åtgärd TEMA.4.3.2.33

Luftning kan utföras i Råcksta träsk för att ge bättre förutsättningar för bottenfauna och fisk.

Luftningen är framförallt aktuell under de perioder då det är syrefritt på sjöbotten, bland annat för att motverka bildningen av svavelväte. När åtgärderna i det område som bidrar med dagvatten till Råcksta träsk har installerats, och näringshalten minskat, kommer troligtvis även syrgasförhållandena bli bättre.

Ansvarig organisation
  • Ej beslutat
Uppdaterad: 2022-08-31