Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Risvasar av julgranar

Julgran till blivande risvase
Julgran till blivande risvase. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.2.13

När staden växer har också fiskens naturliga yngelplatser försvunnit. Viktiga lekområden för många fiskarter har gått förlorade till följd av muddringar, kajer och båthamnar. Genom att sänka ned buntar av julgranar på botten kan nya lekplatser och uppväxtmiljöer skapas.

Risvasar är en form av fiskevård med lång historisk tradition. Risvasar utgör lekplats och skydd för rom och yngel samt uppväxtplats för fisk. Syftet med att anlägga risvasar i Stockholms innerstad är att med hjälp av relativt små medel stärka fiskbeståndet i området.

En utlagd risvase bryts ned efter cirka 5–10 år och ger positiva effekter under flera år. Eftersom den bryts ned behöver åtgärden upprepas med jämna intervall för att effekten ska kvarstå. Lämpligt intervall bedöms vara 3–5 år. Metod för att utvärdera åtgärden behöver tas fram för att på ett bättre sätt kunna följa upp resultatet av åtgärden.

Risvasar föreslås framöver även att placeras vid Norr Mälarstrand samt vid det föreslagna grundområdet vid Rålambshovsparken de första 2-3 åren till dess att naturlig vattenvegetation har etablerats inom område. Eventuellt kan det även vara lämpligt att placera risvasar vid Reimerholme, Långholmen och Pålsundet.

Resultat

Risvasar av julgranar sätts ut för att bli yngelplatser för fiskbestånden i Stockholm. Risvasarna byggs på plats genom att tre till fem granar knyts ihop och sänks till cirka tre meters djup för att inte störa båttrafik. Tidigare år har risvasar placerats i Årstaviken, Riddarfjärden, Ulvsundasjön och Djurgårsbrunnsviken.

Tidigare projekt har varit lyckade ur många synvinklar. Cirka 500 julgranar har placerats på olika ställen i bland annat Riddarfjärden och Årstaviken. Scanning med ekolod har visat att fisk samlas kring risvasarna och de rominventeringar som har skett med hjälp av dykare och undervattensvideo visar att risvasarna är populära lekområden för framförallt abborre.

Fiskrom på risvase, undervattensfoto
Abborren har lagt rom i risvase. Foto: Sportfiskarna.

Varför risvasar av julgranar?
De flesta trädarter fungerar bra till risvasar. Dock har de olika funktioner och hållbarhet i vattnet. Lövträd fungerar bra som uppehållsplats för många fiskarter, men förruttnelseprocessen är ganska snabb och effekten uteblir efter några år. Barrträd däremot har en längre hållbarhet, fungerar som uppehållsplats och vårlekande arters rom fäster bra på substratet. Barrträd kan under den första tiden i vattnet utsöndra terpentin vilket kan innebära att fiskarna håller sig ifrån risvasen till en början. När risvasen har legat 1-4 veckor avtar dock effekten och fiskarna kan använda vasen som lekområde.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Sportfiskarna
  • Stromma
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-06