Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utreda möjligheten att flytta bryggor

Margretelundsviken
Flygfoto över Lillsjön och Margretelundsviken.
Åtgärd TEMA.4.3.2.23

För att förbättra förutsättningar för fisk i Margretelundsviken, föreslås att möjligheterna att flytta båtbryggor längre ut i viken ses över.

Ett av de få grundområdena som finns kvar i Mälaren-Ulvsundasjön ligger i Margretelundsviken och har hög potential som fiskrekryteringsmiljö. För att förstärka det befintliga grundområdet bör möjligheten att flytta ut båtbryggor från vikens grundare områden ses över.

Utredningen behöver samordnas med Exploateringskontoret.

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04