Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsättning av havsöring i Sickla kanal

Hoppande havsöring
Hoppande havsöring vid Sickla sluss fisktrappa. Foto: Bengt Carlsson
Åtgärd TEMA.4.3.2.15

Idrottsförvaltningen gör årliga utsättningar av havsöring i Sickla kanal, för att etablera ett bestånd i Nackaåns sjösystem och för att garantera präglad fisk till systemet. Under senare år har det årligen satts ut ca 3.000 st 1-åriga Åvaåöringar (utvandringsfärdig ung fisk, vikt ca 100 gram). Fisktrapporna vid Sickla sluss rensas inför fiskvandringen på hösten och dammens slingerväxter klipps vid behov, detta gör det möjligt för öringen att vandra upp i Sicklasjön och Järlasjön.

Resultat

Havsöring har nu etablerats i Nackaåns sjösystem. Sedan tidigare har en fiskväg anlagts från Järlasjön upp i Nackaån, dit även öring har präglats genom utsättning av rom och juvenil öring. Under senhösten kan man nu se havsöring vandra upp genom fisktrapporna till lekplatserna uppströms Järlasjön, men det krävs att sjöarna uppströms har fyllts upp ordentligt av höstregnen innan det blir tillräckligt med vatten för fisktrapporna.