Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Var finns Stockholms kräldjur?

Artikel TEMA.4.3.4.1.

Observationer av kräldjur kan hittas i ArtArken, Stockholms artdataarkiv, på artarken.se och rapporteras på artportalen.se. Generellt kan man säga att kräldjur, och framför allt ormar, förekommer i groddjurstäta miljöer, och ofta i närheten av de groddammar som staden anlagt de senaste åren. Stadens anläggande av groddammar verkar således också ha en positiv inverkan på kräldjuren.

Kräldjurskluster i Stockholm


Norra Stockholm:
kärr på Norra och Södra Djurgården, Judarskogens naturreservat, Grimsta naturreservat, Kyrkhamn-Lövsta och Hansta naturreservat

Södra Stockholm: Flatens naturreservat, Bagarmossenskogen, Högdalstopparna, Sätraskogens naturreservat

Hasselsnok

Hasselsnok

Foto: Staffan Danielsson

Hasselsnoken är nationellt sett ovanlig och är upptagen på rödlistan som Sårbar (VU). På grund av dess mönstrade utseende förväxlas den ibland med huggormen.
I Stockholms stad har ett fåtal observationer av denna art gjorts (2000, 2010 samt de senaste åren) i trakterna runt Flatens naturreservat, Bagarmossenskogen samt Sätraskogen. Här är åtgärder för att gynna kräldjuren därför extra relevanta.
För att gynna hasselsnoken specifikt kan man jobba med slyrensning i öppna och halvöppna gräs- och hedytor.

Vanlig snok

Vanlig snok

Foto: Staffan Danielsson

Vanlig snok är den oftast förekommande kräldjursarten i Stockholm. Den uppehåller sig generellt vid vattenbryn och groddammar där den jagar fisk och groddjur, då den är en duktig simmare. Vanlig snok kan kännas igen på dess gula nackfläckar.
Norr om stan förekommer vanlig snok i bland annat Norra Djurgården, Judarskogens naturreservat, Grimsta naturreservat, Hansta naturreservat och Kyrkhamn-Lövsta.
Söder om stan förekommer de vanligen i Flatens naturreservat, Högdalstopparna, Magelungen samt i Sätraskogens naturreservat.

Kopparödla

Kopparödla

Foto: Roland Staav

Kopparödlan, eller ormslå som den också kallas, är en ödla med återbildade ben, som därför påminner om en liten kopparfärgad orm. Skillnaden är att den har ögonlock, vilket saknas hos ormar.
I Stockholm förekommer den sporadiskt på flera håll, men framför allt kan man observera kopparödla i Kaknäskärret, Flatens naturreservat samt vid Isbladskärret på Södra Djurgården.

Skogsödla

Skogsödla

Foto: Johan Pontén

Skogsödlan är världens nordligaste levande reptil, men är ganska ovanlig i Stockholm. Den hittas både i skogsmiljöer och i mer öppna marker. Där båda dessa livsmiljöer finns, och den öpna marken hålls öppen, finns också förutsättningar för skogsödlan.
Skogsödlan har observerats på ett fåtal ställen i Stockholm på senare tid, till och med i de centrala delarna: Rosenlundsparken på Södermalm, Hansta naturreservat, Bagarmossenskogen och Högdalstopparna.

Huggorm

Huggorm

Foto: Johan Pontén

Huggormen förväxlas ibland med snok, men har till skillnad från denna ofta ett karaktäristiskt sicksackigt mönster som snoken saknar. Huggormar får, liksom andra kräldjur, inte dödas.
Huggorm förekommer väldigt sporadiskt i Stockholms stad. Bland annat har enstaka exemplar observerats i Bagarmossenskogen, Flatens naturreservat, Högdalstopparna, Sätraskogens naturreservat, Kyrksjölötens naturreservat/Judarskogens naturreservat samt Kyrkhamn-Lövsta.