Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten filtrerad halt

Indikator TEMA.3.5.8.3

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,4

2016

1

Drevviken

 0,10

2016

2

Fiskarfjärden

 0,10

2016

3

Görväln

 0,10

2016

4

Judarn

 0,10

2016

5

Kyrksjön

 0,10

2016

6

Lilla Värtan

 0,4

2016

7

Långsjön

 0,10

2016

8

Magelungen

 0,10

2016

9

Riddarfjärden

 0,10

2016

10

Råcksta Träsk

 0,10

2016

11

Saltsjön

 0,3

2016

12

Ulvsundasjön

 0,10

2016

13

Årstaviken

 0,10

2016

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>3,4 µg/l

1

 God eller bättre

<3,4 µg/l

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-04-27