Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Saltsjön

Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li
Tema TEMA.3.2.2.5.1

Med Saltsjön avses vattenområdet från Slussen och Strömbron i väster till Blockhusudden i öster. Stränderna är branta och vattendjupet är stort, som mest 40 meter vid Blockhusudden. Utflödet från Mälaren kommer till allra största delen genom Norrström, vid höga flöden också genom Karl Johan-slussen och vid mycket höga flöden genom Hammarbyslussen.

Läs mer om miljötillståndet nedan.

Miljögifter i ytvatten