Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärda kulvert under gångväg, nedströms Eneby

Kulvert under bro, Eneby. Foto: Ekologigruppen
Kulvert under bro, Eneby. Foto: Ekologigruppen
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B15

Nedströms en krök i Nälsta dike/bäck, vid Eneby, finns en gång- och cykelbro som i den övre delen består av en äldre kallmurad del som har breddats på nedströmssidan med en betongtrumma. Här samlas skräp som lätt skapar dämning och vandringshinder för fisk.

Trumman under bron är betydligt mindre i dimension än den kallmurade delen. Ansamling av skräp och död ved skapar lätt dämning för vattnet och är även ett vandringshinder för fisk.

För bästa effekt och långsiktighet bör den nuvarande trumman ersättas med en brokonstruktion som ger ett öppet brospann samt en naturlig botten. En alternativ lösning kan vara att riva ut den senare tillkomna delen av bron. Då behålls den äldre kallmurade delen av brospannet vilket skulle få goda effekter för såväl skötsel som fiskvandring, till en avsevärt lägre kostnad än för en ny bro. En enklare lösning är att montera ett rensningsgaller vid inloppet som hindrar skräp från att flyta in under bron. Gallret måste förses med öppning för fisk mot bottnen.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02