Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärda definitvt vandringshinder i Nälsta dike/bäck

Vandringshinder för fisk, Nälsta bäck. Foto: Ekologigruppen
Vandringshinder för fisk, Nälsta bäck. Foto: Ekologigruppen
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.A7

I Nälsta dike/bäck finns ett definitivt vandringshinder för fisk som behöver tas bort.

En bit upp i Nälsta dike/bäck, i höjd med Småbrukarvägen i Sundby, finns ett definitivt vandringshinder för fisk. Fallhöjden är cirka 0,7 meter och består av ett gjutet skibord i betong. Fundamentets funktion är att skydda ledningar som ligger i stålrör tvärs över bäcken. Betongen är i dåligt skick och har börjat vittra sönder, dessutom växer ett träd mitt i konstruktionen. Konstruktionen är i behov av underhåll och en utrivning är bästa lösningen.

När betonghindret tas bort bör fallhöjden uppströms utjämnas genom tillförsel av stenmaterial, både stora stenar och finare naturgrus, så att en långsträckt fallsträcka med god passerbarhet skapas. Åtgärden bör genomföras i samråd med sakkunnig inom fiskevård på idrottsförvaltningen. I samråd med ledningsägaren, Stockholms stads IT-infrastrukturbolag, behöver ledningarna dras om, förslagsvis över en kabelbro eller under den nya bäckbotten.

Eftersom detta är det enda definitiva vandringshindret i Bällstaåns vattensystem, inom Stockholms stad, bör möjligheten för vissa fiskarter kunna förbättras när åtgärden är genomförd. Den nya strömsträckan skapar också livsmiljöer för både fisk och bottenfauna.

Stockholm Vatten och Avfall genomför åtgärden år 2023.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02