Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärda vandringshinder, kulvert under Bromstensvägen

Utlopp, kulvert under Bromstensvägen. Foto: Ekologigruppen
Utlopp, kulvert under Bromstensvägen. Foto: Ekologigruppen
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.A4b

In – och utloppet vid en kulvert under Bromstensvägen utgör ett partiellt vandringshinder för fisk. Relativt enkla åtgärder kan underlätta möjligheterna för fisk att simma uppströms i Bällstaån.

Skyddsgaller finns både vid inloppet och vid utloppet från en kulvert under Bromstensvägen. Syftet med gallren är i första hand att hindra obehöriga från att komma in i kulverten. Ett galler hela vägen ned till botten samlar lätt upp skräp vilket skapar problem med dämning av Bällstaåns flöde och vandringshinder för fisk.

Gallret vid inloppet är helt vertikalt med vågräta gallerpinnar över och under vattenytan. En enkel åtgärd är att ta bort de nedersta horisontella gallerpinnarna. Hur stor del av gallret som bör avlägsnas bestäms utifrån risken att någon kan ta sig in i kulverten.
Åtgärderna vid kulverten under Bromstensvägen innebär ingen förändrad drift jämfört med tidigare förutom möjligtvis minskade kostnader.

Inloppet under Bromstensvägen åtgärdas i samband med uppdimensionering av denna kulvert. Gallret vid utloppet åtgärdas under år 2023.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02