Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avfallsanläggningar

Foto: Anneli Åstebro
Foto: Anneli Åstebro
Aktivitet TEMA.3.3.2.3.32

Höga halter av PFOS har uppmätts i Bällstaån. Utmed ån finns verksamheter som hanterar avfall som t. ex. elavfall och skrot som kan utgöra källor till utsläpp av PFOS via avrinnande dagvatten.

PFOS (perfluoroktansulfonat) tillhör gruppen högfluorerade ämnen (PFAS). De är en grupp stabila ämnen som bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen. Från och med 2008 är det förbjudet att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS i kemiska produkter och varor.

PFOS i Stockholms ytvatten kan komma från en mängd olika diffusa källor. Framförallt läcker PFOS ut från olika produkter där ämnet kan ingå. PFOS har används i rengöringsmedel och i impregneringsmedel i en rad produkter såsom mattor, möbler, papper, textilier och läder. PFOS har också använts vid förkromning av metall, i hydrauloljor och i färg och lacker.

Halterna av PFOS i Bällstaån överstiger miljökvalitetsnormerna i inlandsvatten mer än 30 gånger. Verksamheter som hanterar skrot/avfall kan vara källor till PFOS som, via avrinnande dagvatten, tillförs Bällstaån. Via miljötillsyn ställer Stockholm stad och Järfälla kommun krav på att skrotarna/avfallsanläggningarna inom avrinningsområdet renar sitt avrinnande dagvatten så att utsläppen av PFOS till Bällstaån mimimeras.

Ansvarig organisation
  • Järfälla kommun
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02