Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Begränsa bräddningar till följd av regn

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.64

Inom Stockholms del av Bällstaåns avrinningsområde finns flera mindre områden med kombinerat ledningsnät. Vid kraftiga regn finns det risk för att spillvatten blandat med dagvatten bräddar ut i Bällstaån från dessa områden.

Det finns minst fem bräddutlopp i Bällstaån och ett i Nälsta dike/bäck. Även om bräddningar bara förekommer vid tekniska fel eller hög belastning i ledningssystemet bör Stockholm Vatten och Avfall utöka sin tillsyn av strategiska delar av ledningsnätet genom exempelvis systematisk tillsyn av bräddpunkter i syfte att snabbt upptäcka problem på ledningsnät som medför bräddning.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02