Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Damm Fagerstagatan/Högforsgränd

Flygfoto Kälvesta Grönyta Fagerstagatan/Högforsgränd
Flygfoto Kälvesta Grönyta Fagerstagatan/Högforsgränd
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B5b

På en befintlig grönyta föreslås en damm för fördröjning och rening av dagvatten från industrimark/en lastbilsterminal i Lunda.

Ett tjockt lerlager medför att risken för föroreningsspridning till grundvattnet är låg. En pumpstation behöver installeras i anslutning till anläggningen och ett steg för oljeavskiljning placeras efter anläggningen.

Föreslagen placering ligger nära en cykelväg som troligen behöver flyttas. Närliggande fjärrvärmeledning behöver skyddas under byggnationstiden. Fördröjningsvolymen i dammen uppskattas till cirka 700 kubikmeter.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02