Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förbättrad passerbarhet för fisk vid kulvert under Spångaväg

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.A8

Mellan Beckomberga och Eneby finns ett vandringshinder i Nälsta dike/bäck som består av galler som täcker utloppet från två trummor under Spångavägen.

De nedersta delarna av gallrena vid utloppet kan tas bort så att en något större öppning skapas. Hur stor del av gallret som bör avlägsnas bestäms utifrån risken att någon kan ta sig in i kulverten. För fiskvandring gäller att ju större öppning desto bättre, men säkerhetsaspekten går före.

Stockholm Vatten och Avfall genomför åtgärden under år 2023.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02