Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Odlingsfria zoner nära vatten

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.63

En odlingsfri zon på cirka fem meter från Bällstaån och Nälsta dike/bäck bör säkerställas för att undvika att näringsämnen tillförs vattendragen.

På båda sidor om Bällstaån, uppströms Hjulsta Vattenpark, finns koloniträdgårdsföreningar med odlingslotter. Ett mindre koloniområde med odlingslotter ligger även i Eneby, intill Nälsta dike/bäck. En odlingsfri zon på cirka fem meter från vattendragen bör säkerställas för att undvika att näringsämnen och eventuella växtbekämpningsmedel tillförs vattendragen. Åtgärden underlättar även vid drift/skötsel av vattendragens kanter.

Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2022-11-03