Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av trafikdagvatten, Ulvsundavägen

Foto Ulvsundavägen
Foto: Johan Gustafsson
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B10

Dagvatten från cirka 2,4 kilometer av Ulvsundavägen avleds idag orenat till Bällstaån. Nedströms Solvalla travbana passerar vägen över Bällstaån. I samband med exploateringarna i Annedal fanns planer på att anlägga dagvattendammar i anslutning till Ulvsundavägen och det nya bostadsområdet. En förstudie (2006) visade att reningseffekten i dammen inte skulle bli tillräckligt effektiv varför alternativa metoder för att rena dagvatten från Ulvsundavägen behöver utredas.

Ulvsundavägen, som är en kommunal väg, trafikeras med > 30 000 fordon/dygn och är därför enligt stadens dagvattenstrategi prioriterad för rening av dagvatten.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2023-01-30