Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rensa sediment och vegetation, utlopp Solvalla

Vandringshinder vid utlopp på Solvalla travbana.
Vandringshinder vid utlopp på Solvalla travbana.
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.A5

Nedströms Solvalla travbana mynnar Bällstaån genom tre kulvertar. Området nedanför trummorna är kraftigt igenvuxet vilket medför ett partiellt vandringshinder för fisk och att åns avbördningsförmåga begränsas.

Vegetation och cirka 5 kubikmeter sediment sediment nedströms travbanan behöver tas bort. Eventuellt finns det behov av att rensa vegetation och sediment på en längre sträcka, fram till Löfströmsbron. Innan genomförandet bör sedimentprov tas för att undersöka föroreningsinnehållet och för att avgöra hur massorna ska hanteras.

Med tanke på de mängder finkornigt material som både spolas ut i Bällstaån från travbanan och som kommer med ån är bedömningen att återkommande rensningar vid trumutloppen bör ske regelbundet. Eftersom sedimenten till stor del kommer från Solvallas verksamhet bör Stockholm Vatten och Avfall genomföra rensningen i nära dialog med Solvalla Travsällskap.

Möjligheterna till fiskvandring upp i Bällstaån kommer att förbättras genom åtgärden och trummornas avbördningsförmåga ökar väsentligt. Risken för ansamling av sediment nedströms och behov av mer omfattande och kostsamma åtgärder längs en längre sträcka av vattendraget minskar.

Stockholm Vatten och Avfall genomför åtgärden under hösten 2023.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02