Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Spårområden

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.72

Riktad tillsyn bör genomföras mot spårhållare i syfte att utreda i vilken omfattning den spårbundna trafiken påverkar Bällstaån.

Inom Stockholms stads del av Bällstaåns avrinningsområde finns flera spårområden. Mälarbanan, som trafikeras med pendeltåg och fjärrtåg, går parallellt med Bällstaån. Det pågår utbyggnad av Mälarbanan och tunnelbanans blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby. I den nedre delen av avrinningsområdet pågår planering för utbyggnad av Tvärbanan.

Riktad tillsyn bör genomföras mot spårhållare i syfte att utreda i vilken omfattning den spårbundna trafiken påverkar Bällstaån, för att sedan vid behov föreslå nödvändiga åtgärder för att minska eventuell påverkan. Det kan bland annat bli aktuellt att kartlägga det interna ledningsnätet inom spårområdena.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-11-03